HOTĂRÂRE nr. 929 din 13 octombrie 2000
privind aprobarea organizării la Bucureşti a reuniunii Comitetului Inaltilor Funcţionari ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN) în perioada 18-19 octombrie 2000 şi a reuniunii Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai OCEMN la data de 20 octombrie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă organizarea la Bucureşti a celei de-a treia reuniuni a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN), la data de 20 octombrie 2000, precum şi a reuniunii Comitetului Inaltilor Funcţionari, în perioada 18-19 octombrie 2000, pentru pregătirea respectivei reuniuni ministeriale.


  Articolul 2

  Cheltuielile aferente organizării reuniunilor menţionate la art. 1, în limita sumei de 926.476.767 lei, se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe de la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", cu respectarea prevederilor legale, conform devizelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat


  Anexa 1
  DEVIZ DE CHELTUIELI
  prevăzute să se efectueze pentru acţiunea:
  Reuniunea Comitetului Inaltilor Funcţionari ai statelor membre ale
  Organizaţiei Cooperării Economice la Marea
  Neagra (OCEMN), Bucureşti, 18-20 octombrie 2000
  Delegaţia se compune din 10 delegaţii x 2 membri + 5 membri ai PERMIS = 25 membri, urmând să fie invitata pe o perioadă de 4 zile.
  Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor străini (invitaţi la nivel de ministru al afacerilor externe)
  La hotel
  ● 25 de camere x 4 zile x 3.375.000 lei/zi = 337.500.000 lei
  Cheltuieli pentru masa zilnica
  ● 25 de persoane (înalţi funcţionari) x 4 zile x 358.500 lei/zi = 35.850.000 lei
  ● 45 de persoane (observatori internationali) x 4 zile x 358.500 lei/zi = 64.530.000 lei
  Alte cheltuieli
  1. Transport în localitate şi în afară localităţii
  ● o masina de reprezentare x 19.170.000 lei = 19.170.000 lei
  2. Racoritoare şi cafea în timpul discuţiilor şi în pauze
  ● 70 de persoane x 27.600 lei/zi x 3 zile = 5.796.000 lei
  3. Traducere în limba engleza/rusa (pentru zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2000) şi în limba franceza (pentru ziua de 20 octombrie 2000) = 30.445.317 lei
  TOTAL: 493.291.317 lei


  Anexa 2
  DEVIZ DE CHELTUIELI
  prevăzute să se efectueze pentru acţiunea:
  Reuniunea Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe
  ai statelor membre ale Organizaţiei
  Cooperării Economice la Marea Neagra (OCEMN),
  Bucureşti, 20 octombrie 2000
  Delegaţia se compune din 10 delegaţii x o persoană + 2 invitaţi speciali = 12 membri, urmând să fie invitata pe o perioadă de doua zile.
  Cap. 1. - Masa oficială (oferită de domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul afacerilor externe - recepţie la data de 20 octombrie 2000, ora 19,30)
  ● 150 persoane x 239.000 lei/persoana x o masa = 35.850.000 lei
  Cap. 2. - Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor străini (invitaţi la nivel de ministru al afacerilor externe)
  La hotel
  ● 12 camere x 2 zile x 3.375.000 lei = 81.000.000 lei
  Cheltuieli pentru masa zilnica
  ● 12 persoane x 2 zile x 358.500 lei = 8.604.000 lei
  ● 12 insotitori români x 2 zile x 358.500 lei = 8.604.000 lei
  Alte cheltuieli
  1. Racoritoare şi cafea în timpul discuţiilor şi în pauze
  ● 24 de persoane x 27.600 lei/persoana x o zi = 662.400 lei
  2. Transport în localitate
  ● 12 maşini de reprezentare x 11.610.000 lei = 139.320.000 lei
  ● 2 autocare x 5.130.000 lei/zi x 2 zile = 20.520.000 lei
  3. Fotografii care se vor executa cu ocazia acţiunii = 3.000.000 lei
  4. Deschiderea salonului oficial
  ● 12 x 2 x 65.000 lei + 19% TVA + utilizarea microbuzului pentru VIP (12 x 2 x 31.000 lei) = 4.456.800 lei.
  5. (Închiriere de sali pentru conferinţa + închiriere de sali pentru discuţii bilaterale) + echipamente suplimentare pentru cele 3 zile
  ● 88.357.500 lei + 43.881.250 lei = 132.238.750 lei
  6. Flori = 2.000.000 lei
  7. Inscriptionarea blocnotesurilor şi pixurilor = 5.533.500 lei
  TOTAL: 433.185.450 lei
  -------------