HOTĂRÂRE nr. 39 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 21 octombrie 2016
  Având în vedere art. 14 alin. (3) lit. d), art. 93 alin. (1), (2) și (4), art. 94, 95 și 96 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Decizia Biroului Electoral Central nr. 51D din 11 octombrie 2016 privind aplicarea dispozițiilor art. 93 alin. (2), ale art. 95 alin. (2) și ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 104 alin. (1) și (2), precum și al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și Camera Deputaților, care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondență la alegerea Senatului și Camerei Deputaților, care vor fi întocmite de către birourile electorale pentru votul prin corespondență, prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la prezenta hotărâre.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat și Camera Deputaților, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripție, prevăzute în anexele nr. 7 și 8 la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat și Camera Deputaților, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București, prevăzute în anexele nr. 9 și 10 la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat și Camera Deputaților, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripției pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prevăzute în anexele nr. 11 și 12 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, precum și partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind voturile obținute și mandatele de senator și deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral și mandatele de senator și deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripție, prevăzute în anexele nr. 14 și 15 la prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Se aprobă modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel național a mandatelor de senator și de deputat, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.


  Articolul 6
  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripție, prevăzute în anexele nr. 17 și 18 la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripției pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prevăzute în anexele nr. 19 și 20 la prezenta hotărâre.


  Articolul 7

  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central, prevăzute în anexele nr. 21 și 22 la prezenta hotărâre.


  Articolul 7^1

  Institutul Național de Statistică asigură, unde este cazul, personalizarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării cu mențiuni privind data scrutinului, unitatea administrativ-teritorială, numărul circumscripției electorale, numărul secției de votare, denumirea competitorilor electorali, precum și prenumele și numele candidaților independenți.
  (la 17-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexele nr. 1-22 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 9

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț

  București, 17 octombrie 2016.
  Nr. 39.

  ANEXA Nr. 1

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 1^1

  (la 18-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 2

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 2^1

  (la 18-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 3

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 4

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 5

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 5 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 6

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 7

  ( S/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│
  PROCES - VERBAL*)
  cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
  SENAT
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscriși în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ ției electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │ din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  S/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 1/4
  ──────────  
  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
  și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea
  Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral
  pentru Senat în circumscripția electorală**):
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  S/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 2/4
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  S/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 3/4
  Președintele
  biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele .............................
  Semnătura, .............................
  Locțiitorul președintelui
  biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele .............................
  Semnătura, .............................
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. _____________________________________________________________________
  2. _____________________________________________________________________
  3. _____________________________________________________________________
  4. _____________________________________________________________________
  5. _____________________________________________________________________
  6. _____________________________________________________________________
  7. _____________________________________________________________________
  8. _____________________________________________________________________
  9. _____________________________________________________________________
  10. _____________________________________________________________________
  11. _____________________________________________________________________
  S/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 4/4

  (la 22-11-2016, Punctul b2 din Anexa Nr. 7 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 39 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 8

  ( CD/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. _______ │_│_│
  PROCES - VERBAL*)
  cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
  CAMERA DEPUTAȚILOR
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscriși în listele electorale ale circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ ției electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │ din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  CD/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 1/4
  ──────────  
  *) conform art. 94 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
  și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea
  Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral
  pentru Camera Deputaților în circumscripția electorală**):
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CD/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 2/4
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CD/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 3/4
  Președintele
  biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele .............................
  Semnătura, .............................
  Locțiitorul președintelui
  biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele .............................
  Semnătura, .............................
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. _____________________________________________________________________
  2. _____________________________________________________________________
  3. _____________________________________________________________________
  4. _____________________________________________________________________
  5. _____________________________________________________________________
  6. _____________________________________________________________________
  7. _____________________________________________________________________
  8. _____________________________________________________________________
  9. _____________________________________________________________________
  10. _____________________________________________________________________
  11. _____________________________________________________________________
  CD/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 4/4

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 8 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 9


  ( S/OF/MB )
  ┌─┬─┐
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│
  ┌─┐ └─┴─┘
  OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI________ │ │
  └─┘

  PROCES - VERBAL*)
  cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
  SENAT

  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscriși în listele electorale ale sectorului ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │ Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ ale secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d + pct. e + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. f + pct. g) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │ voturilor valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │ Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4

  ──────────
    *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
  Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea
  Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
    h. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral pentru Senat în cadrul sectorului municipiului București**):
  ──────────
    **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt.│ valabil exprimate │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │"Candidat independent" urmată de prenumele și numele│ │ │
  │ candidatului │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘

  S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4

  i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a deciziilor
  luate de oficiul electoral ...............................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................


  Președintele
  oficiului electoral de sector

  Prenumele și numele .............................

  Semnătura, .............................


  Locțiitorul președintelui
  oficiului electoral de sector

  Prenumele și numele .............................

  Semnătura, .............................


  Ștampila oficiului electoral de sector,

  Membrii
  biroului electoral de circumscripție

  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. _____________________________________________________________________
  2. _____________________________________________________________________
  3. _____________________________________________________________________
  4. _____________________________________________________________________
  5. _____________________________________________________________________
  6. _____________________________________________________________________
  7. _____________________________________________________________________
  8. _____________________________________________________________________


  S/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4

  (la 17-11-2016, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 10


  *Font 9*
  ( CD/OF/MB )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 42 │4│2│
  - -
  OFICIUL ELECTORAL AL SECTORULUI _________ │_│


  PROCES - VERBAL*)
  cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru
  CAMERA DEPUTAȚILOR
  ──────────
  *) conform art. 14 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind
  alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și
  funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și
  completările ulterioare.
  ──────────

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale sectorului (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │pct. a3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscriși în listele electorale ale sectorului (pct. b = ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale permanente │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ale secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. │ │
  │ │f+pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 1/4

  h. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor
  electoral pentru Camera Deputaților în cadrul sectorului municipiului
  București**)
  ──────────
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, alianței │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele și │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

  CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 2/4

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidului, a organizației cetățenilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ aparținând minorităților naționale, a alianței │crt. │valabil exprimate, │
  │ politice, a alianței electorale sau mențiunea │ │ obținute │
  │ "Candidat independent" urmată de prenumele și │ │ │
  │ numele candidatului │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

  CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 3/4


  i. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a deciziilor
  luate de oficiul electoral
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................

  Președintele
  oficiului electoral de sector

  Prenumele și numele _________________

  Semnătura, _________________


  Locțiitorul președintelui
  oficiului electoral
  de sector


  Prenumele și numele _________________

  Semnătura, _________________

  Ștampila oficiului electoral
  de sector,


  Membrii
  biroului electoral de circumscripție


  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)

  1. ______________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________________
  6. ______________________________________________________________________
  7. ______________________________________________________________________
  8. ______________________________________________________________________


  CD/OF Oficiul electoral nr. │_│ 4/4

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 10 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 11

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 11 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 12

  (la 18-11-2020, ANEXA Nr. 12 a fost modificată de Punctul 5, Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 13

  (la 27-11-2020, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 29 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1152 din 27 noiembrie 2020 )


  ANEXA Nr. 14

  *Font 8*
  ( CD/I/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│
  Proces-verbal
  privind voturile obținute și mandatele de deputat
  atribuite, voturile neutilizate sau inferioare
  coeficientului electoral și mandatele de deputat
  neatribuite
  1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru
  partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și
  organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care
  au întrunit pragul electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din
  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
  Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările
  ulterioare, precum și pentru candidații independenți
  2. Numărul de mandate de deputat conform anexei nr. 1 la │_│_│
  Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
  3. Coeficientul electoral al circumscripției (numărul întreg, fără │_│_│_│_│_│_│
  zecimale, nerotunjit, rezultat din împărțirea pct. 1 la pct. 2)
  4. Numărul mandatelor de deputat neatribuite la nivelul │_│_│
  circumscripției electorale (pct. 2-pct. 5 total col. 3)
  1/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor│
  │crt.│ partidelor │voturilor│candidaților│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau │
  │ │ politice, a │obținute │ din listă │ deputat │ utilizate │ inferioare │
  │ │ alianțelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului │
  │ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este │
  │ │ alianțelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea │
  │ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulțită │ de la coloana 1 │
  │ │ și a │ │ │ 1 împărțită │ cu valoarea │din care se scade│
  │ │organizațiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la │
  │ │ cetățenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) │
  │ │ aparținând │ │ │ pct. 3)**) │ │ │
  │ │ minorităților │ │ │ │ │ │
  │ │ naționale, │ │ │ │ │ │
  │ │ precum și │ │ │ │ │ │
  │ │ prenumele │ │ │ │ │ │
  │ │ și numele │ │ │ │ │ │
  │ │ candidaților │ │ │ │ │ │
  │ │ independenți*) │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 23.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 24.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 25.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 26.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 27.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 28.│ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  2/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │ 29.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 30.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  ──────────
  *) Se înscriu partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale,
  organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți,
  în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.
  **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărțire fără zecimale și nerotunjit.
  ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.
  ****) Nu se completează pentru candidații independenți.
  ──────────
  Președintele biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele ____________________________________
  Semnătura, ____________________________________
  Locțiitorul președintelui
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele ____________________________________
  Semnătura, ____________________________________
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. ______________________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________________________
  6. ______________________________________________________________________________
  7. ______________________________________________________________________________
  8. ______________________________________________________________________________
  9. ______________________________________________________________________________
  10. ______________________________________________________________________________
  11. ______________________________________________________________________________
  3/3

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 14 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 15

  *Font 8*
  ( S/I/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. _____ │_│_│
  Proces-verbal
  privind voturile obținute și mandatele de senator
  atribuite, voturile neutilizate sau inferioare
  coeficientului electoral și mandatele de senator
  neatribuite
  1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru │_│_│_│_│_│_│_│_│
  partidele politice, alianțele politice, alianțele
  electorale și organizațiile cetățenilor aparținând
  minorităților naționale care au întrunit pragul
  electoral, potrivit art. 94 alin. (2) din
  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
  Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și
  funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu
  modificările și completările ulterioare, precum și
  pentru candidații independenți
  2. Numărul de mandate de senator conform anexei nr. 1 │_│_│
  la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
  ulterioare
  3. Coeficientul electoral al circumscripției (numărul │_│_│_│_│_│_│
  întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din
  împărțirea pct. 1 la pct. 2)
  4. Numărul mandatelor de senator neatribuite la nivelul │_│_│
  circumscripției electorale (pct. 2 - total coloana 3)
  1/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea │ Numărul │ Numărul │ Numărul de │ Numărul │Numărul voturilor│
  │crt.│ partidelor │voturilor│candidaților│ mandate de │ voturilor │ neutilizate sau │
  │ │ politice, a │obținute │ din listă │ senator │ utilizate │ inferioare │
  │ │ alianțelor │ │ │ repartizate │(este egal cu│ coeficientului │
  │ │ politice, a │ │ │ (este egal │ valoarea de │electoral (este │
  │ │ alianțelor │ │ │cu valoarea │ la coloana │egal cu valoarea │
  │ │ electorale │ │ │de la coloana│ 3 înmulțită │ de la coloana 1 │
  │ │ și a │ │ │ 1 împărțită │ cu valoarea │din care se scade│
  │ │organizațiilor │ │ │ la valoarea │de la pct. 3)│ valoarea de la │
  │ │ cetățenilor │ │ │ de la │ │ coloana 4)****) │
  │ │ aparținând │ │ │ pct. 3)**) │ │ │
  │ │ minorităților │ │ │ │ │ │
  │ │ naționale, │ │ │ │ │ │
  │ │ precum și │ │ │ │ │ │
  │ │ prenumele │ │ │ │ │ │
  │ │ și numele │ │ │ │ │ │
  │ │ candidaților │ │ │ │ │ │
  │ │ independenți*) │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 23.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 24.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 25.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 26.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 27.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 28.│ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  2/3
  ┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
  │ 29.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ 30.│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
  │ │ TOTAL***) │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘
  ──────────
  *) Se înscriu partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale,
  organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți,
  în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.
  **) Se înscrie numărul întreg rezultat din împărțire fără zecimale și nerotunjit.
  ***) Totalul din coloana 1 trebuie să fie egal cu numărul înscris la pct. 1.
  ****) Nu se completează pentru candidații independenți.
  ──────────
  Președintele biroului electoral
  de circumscripție
  Prenumele și numele ____________________________________
  Semnătura, ____________________________________
  Locțiitorul președintelui
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele ____________________________________
  Semnătura, ____________________________________
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. ______________________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________________________
  6. ______________________________________________________________________________
  7. ______________________________________________________________________________
  8. ______________________________________________________________________________
  9. ______________________________________________________________________________
  10. ______________________________________________________________________________
  11. ______________________________________________________________________________
  3/3

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 15 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 16

  *Font 8*
  ( S/CD/II/BEC )
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  PROCES - VERBAL*)
  privind repartizarea la nivel național a mandatelor
  de senator și de deputat
  I. SENAT
  I.1. Numărul voturilor neutilizate și al celor inferioare coeficientului electoral de
  circumscripție:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizațiilor cetățenilor │Numărul voturilor neutilizate│
  │crt.│aparținând minorităților naționale, a alianțelor politice și│ și al celor inferioare │
  │ │ a alianțelor electorale*) │ coeficientului electoral de │
  │ │ │ circumscripție**) │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  1/14
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ȘI INFERIOARE COEFICIENTULUI ELECTORAL │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
  ──────────
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil exprimate
  neutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripției electorale și a
  voturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripție, obținute de
  către fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor
  aparținând minorităților naționale în toate circumscripțiile electorale
  ──────────
  I.2. Numărul mandatelor de senator neatribuite în prima etapă de repartizare
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea circumscripției electorale │ Numărul mandatelor de │
  │ │ senator neatribuite │
  ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 1 │ județul Alba │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 2 │ județul Arad │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 3 │ județul Argeș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 4 │ județul Bacău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 5 │ județul Bihor │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 6 │ județul Bistrița-Năsăud │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 7 │ județul Botoșani │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 8 │ județul Brașov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 9 │ județul Brăila │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 10 │ județul Buzău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 11 │ județul Caraș-Severin │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 12 │ județul Călărași │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 13 │ județul Cluj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 14 │ județul Constanța │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 15 │ județul Covasna │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 16 │ județul Dâmbovița │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 17 │ județul Dolj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 18 │ județul Galați │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 19 │ județul Giurgiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 20 │ județul Gorj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 21 │ județul Harghita │ │_│_│ │
  └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
  2/14
  ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │Circumscripția electorală nr. 22 │ județul Hunedoara │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 23 │ județul Ialomița │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 24 │ județul Iași │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 25 │ județul Ilfov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 26 │ județul Maramureș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 27 │ județul Mehedinți │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 28 │ județul Mureș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 29 │ județul Neamț │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 30 │ județul Olt │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 31 │ județul Prahova │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 32 │ județul Satu Mare │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 33 │ județul Sălaj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 34 │ județul Sibiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 35 │ județul Suceava │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 36 │ județul Teleorman │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 37 │ județul Timiș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 38 │ județul Tulcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 39 │ județul Vaslui │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 40 │ județul Vâlcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 41 │ județul Vrancea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 42 │ municipiul București │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 43 │Circumscripția electorală│ │_│_│ │
  │ │pentru cetățenii români │ │
  │ │cu domiciliul în afara │ │
  │ │țării │ │
  ├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL │ │_│_│_│ │
  │ CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  I.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***)
  pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI care a întrunit pragul electoral
  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ Număr│Denumirea partidelor politice, a organizațiilor cetățenilor│ Cât = voturi │
  │ de │aparținând minorităților naționale, a alianțelor politice, │neutilizate împărțit│
  │ordine│alianțelor electorale****) │la 1,2,3, 4, etc. │
  │ │ │(până la concurența │
  │ │ │ numărului total de │
  │ │ │mandate neatribuite │
  │ │ │ la nivelul │
  │ │ │ circumscripțiilor │
  │ │ │ electorale) │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  3/14
  ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ COEFICIENTUL ELECTORAL NAȚIONAL │ │
  │ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei D'Hondt) │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  ──────────
  ***) Prin metoda d'Hondt se înțelege ansamblul operațiunilor prevăzute la art. 94
  alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
  precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu
  modificările și completările ulterioare
  ****) În ordinea descrescătoare a câturilor
  ──────────
  I.4. Numărul mandatelor de senator care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAȚI în urma
  repartizării la nivel național:
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizațiilor cetățenilor│ Numărul mandatelor │
  │crt.│aparținând minorităților naționale, a alianțelor politice │ repartizate │
  │ │și a alianțelor electorale*****) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 9.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  4/14
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ 19.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 21.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ Total │ │_│_│_│ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  ──────────
  *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate
  ──────────
  I.5. Desfășurarea pe circumscripții electorale a mandatelor de senator repartizate la
  nivel național
  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidului politic, │Denumirea circumscripției electorale│Numărul mandatelor│
  │crt.│ a organizației cetățenilor │ │ atribuite │
  │ │ aparținând minorităților │ │ │
  │ │naționale, a alianței politice│ │ │
  │ │ sau a alianței electorale, │ │ │
  │ │ după caz │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │1. │ │Circumscripția electorală nr. 1 │ │
  │ │ │județul Alba │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 2 │ │
  │ │ │județul Arad │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 3 │ │
  │ │ │județul Argeș │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 4 │ │
  │ │ │județul Bacău │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 5 │ │
  │ │ │județul Bihor │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 6 │ │
  │ │ │județul Bistrița-Năsăud │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 7 │ │
  │ │ │județul Botoșani │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 8 │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  5/14
  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │județul Brașov │ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 9 │ │
  │ │ │județul Brăila │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 10 │ │
  │ │ │județul Buzău │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 11 │ │
  │ │ │județul Caraș-Severin │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 12 │ │
  │ │ │județul Călărași │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 13 │ │
  │ │ │județul Cluj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 14 │ │
  │ │ │județul Constanța │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 15 │ │
  │ │ │județul Covasna │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 16 │ │
  │ │ │județul Dâmbovița │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 17 │ │
  │ │ │județul Dolj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 18 │ │
  │ │ │județul Galați │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 19 │ │
  │ │ │județul Giurgiu │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 20 │ │
  │ │ │județul Gorj │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 21 │ │
  │ │ │județul Harghita │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 22 │ │
  │ │ │județul Hunedoara │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 23 │ │
  │ │ │județul Ialomița │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 24 │ │
  │ │ │județul Iași │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 25 │ │
  │ │ │județul Ilfov │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 26 │ │
  │ │ │județul Maramureș │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 27 │ │
  │ │ │județul Mehedinți │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 28 │ │
  │ │ │județul Mureș │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 29 │ │
  │ │ │județul Neamț │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 30 │ │
  │ │ │județul Olt │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 31 │ │
  │ │ │județul Prahova │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 32 │ │
  │ │ │județul Satu Mare │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 33 │ │
  │ │ │județul Sălaj │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘
  6/14
  ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 34 │ │
  │ │ │județul Sibiu │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 35 │ │
  │ │ │județul Suceava │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 36 │ │
  │ │ │județul Teleorman │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 37 │ │
  │ │ │județul Timiș │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 38 │ │
  │ │ │județul Tulcea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 39 │ │
  │ │ │județul Vaslui │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 40 │ │
  │ │ │județul Vâlcea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 41 │ │
  │ │ │județul Vrancea │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 42 │ │
  │ │ │municipiul București │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 43 -│ │
  │ │ │Circumscripția electorală pentru │ │
  │ │ │cetățenii români cu domiciliul în │ │
  │ │ │afara țării │ │_│_│ │
  │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ TOTAL MANDATE │ │
  │ │ │ ATRIBUITE LA NIVELUL │ │
  │ │ │ CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE │ │_│_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘
    II. CAMERA DEPUTAȚILOR  II.1. Numărul voturilor neutilizate și al celor inferioare coeficientului electoral de circumscripție:
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Numărul voturilor │
  │crt.│cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │neutilizate și al │
  │ │alianțelor politice și a alianțelor electorale*) │celor inferioare │
  │ │ │coeficientului │
  │ │ │electoral de │
  │ │ │circumscripție**) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 1.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 2.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 3.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 4.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 5.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 6.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 7.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 8.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
  7/14
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
  │ 9.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 10.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 11.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 12.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 13.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 14.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 15.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 16.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 17.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 18.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 19.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 20.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 21.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 22.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 23.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 24.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 25.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 26.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 27.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 28.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 29.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 30.│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┴──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │TOTAL VOTURI NEUTILIZATE ȘI INFERIOARE COEFICIENTULUI │ │
  │ ELECTORAL ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││
  └───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
  ──────────  
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate  
  **) Se înscrie totalul rezultat din însumarea tuturor voturilor valabil
  exprimate neutilizate în etapa de repartizare a mandatelor la nivelul circumscripției
  electorale și a voturilor valabil exprimate inferioare coeficientului electoral de circumscripție,
  obținute de către fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a
  cetățenilor aparținând minorităților naționale în toate circumscripțiile electorale
  ──────────  
  II.2. Numărul mandatelor de deputat neatribuite în prima etapă de repartizare
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Denumirea circumscripției electorale │ Numărul │
  │ │mandatelor │
  │ │de deputat │
  │ │neatribuite│
  ├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 1 │județul Alba │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 2 │județul Arad │ │_│_│ │
  └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┘
  8/14
  ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
  │Circumscripția electorală nr. 3 │județul Argeș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 4 │județul Bacău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 5 │județul Bihor │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 6 │județul Bistrița-Năsăud │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 7 │județul Botoșani │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 8 │județul Brașov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 9 │județul Brăila │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 10 │județul Buzău │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 11 │județul Caraș-Severin │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 12 │județul Călărași │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 13 │județul Cluj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 14 │județul Constanța │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 15 │județul Covasna │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 16 │județul Dâmbovița │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 17 │județul Dolj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 18 │județul Galați │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 19 │județul Giurgiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 20 │județul Gorj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 21 │județul Harghita │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 22 │județul Hunedoara │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 23 │județul Ialomița │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 24 │județul Iași │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 25 │județul Ilfov │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 26 │județul Maramureș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 27 │județul Mehedinți │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 28 │județul Mureș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 29 │județul Neamț │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 30 │județul Olt │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 31 │județul Prahova │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 32 │județul Satu Mare │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 33 │județul Sălaj │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 34 │județul Sibiu │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 35 │județul Suceava │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 36 │județul Teleorman │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 37 │județul Timiș │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 38 │județul Tulcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 39 │județul Vaslui │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 40 │județul Vâlcea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 41 │județul Vrancea │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 42 │municipiul București │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
  │Circumscripția electorală nr. 43 │Circumscripția electorală │ │
  │ │pentru cetățenii români cu │ │
  │ │domiciliul în afara țării │ │_│_│ │
  ├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┼───────────┤
  │TOTAL MANDATE NEATRIBUITE LA NIVELUL CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE│ │_│_│_│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    II.3. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt***) pentru fiecare
  LISTĂ DE CANDIDAȚI care a întrunit pragul electoral
  ──────────  
  ***) Prin metoda d'Hondt se înțelege ansamblul operațiunilor prevăzute la
  art. 94 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
  Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
  Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  ──────────                                
  9/14
  ┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │ Număr │Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Cât = voturi │
  │de ordine│cetățenilor aparținând minorităților naționale, │neutilizate │
  │ │a alianțelor politice, alianțelor electorale****)│împărțit la 1, 2,│
  │ │ │3, 4, etc. (până │
  │ │ │la concurența │
  │ │ │numărului total │
  │ │ │de mandate │
  │ │ │neatribuite la │
  │ │ │nivelul │
  │ │ │circumscripțiilor│
  │ │ │electorale) │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────┴─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │ COEFICIENTUL ELECTORAL NAȚIONAL │ │
  │ (cel mai mic din câturile calculate conform metodei │ │
  │ D'Hondt) │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
  ──────────  
  ****) În ordinea descrescătoare a câturilor
  ──────────  
  II.4. Numărul mandatelor de deputat care revin fiecărei LISTE DE CANDIDAȚI în urma repartizării la nivel național:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, a organizațiilor cetățenilor │Numărul │
  │crt.│aparținând minorităților naționale, a alianțelor politice │mandatelor │
  │ │și a alianțelor electorale*****) │repartizate│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 1. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 2. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 3. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 4. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 5. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 6. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 7. │ │ │_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  10/14
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ 8. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 9. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │10. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │11. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │12. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │13. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │14. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │15. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │16. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │17. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │18. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │19. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │20. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │21. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │22. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │23. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │24. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │25. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │26. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │27. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │28. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │29. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │30. │ │ │_│_│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │Total │ │_│_│_│ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  ──────────  
  *****) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate
  ──────────  
  II.5. Desfășurarea pe circumscripții electorale a mandatelor de senator repartizate la nivel
  național conform art. 94 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și
  a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
  cu modificările și completările ulterioare:                                 11/14
  ┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │Denumirea partidului │Denumirea circumscripției │Numărul │
  │crt.│politic, a organizației │electorale │mandatelor │
  │ │cetățenilor aparținând │ │atribuite │
  │ │minorităților naționale, a │ │ │
  │ │alianței politice și a │ │ │
  │ │alianței electorale, după │ │ │
  │ │caz │ │ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 1. │ │Circumscripția electorală nr. 1│ │
  │ │ │județul Alba │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 2│ │
  │ │ │județul Arad │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 3│ │
  │ │ │județul Argeș │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 4│ │
  │ │ │județul Bacău │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 5│ │
  │ │ │județul Bihor │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 6│ │
  │ │ │județul Bistrița-Năsăud │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 7│ │
  │ │ │județul Botoșani │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 8│ │
  │ │ │județul Brașov │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 9│ │
  │ │ │județul Brăila │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 10│ │
  │ │ │județul Buzău │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 11│ │
  │ │ │județul Caraș-Severin │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 12│ │
  │ │ │județul Călărași │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 13│ │
  │ │ │județul Cluj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 14│ │
  │ │ │județul Constanța │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 15│ │
  │ │ │județul Covasna │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 16│ │
  │ │ │județul Dâmbovița │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 17│ │
  │ │ │județul Dolj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 18│ │
  │ │ │județul Galați │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 19│ │
  │ │ │județul Giurgiu │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 20│ │
  │ │ │județul Gorj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 21│ │
  │ │ │județul Harghita │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 22│ │
  │ │ │județul Hunedoara │ │_│_│ │
  └────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘
  12/14
  ┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 23│ │
  │ │ │județul Ialomița │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 24│ │
  │ │ │județul Iași │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 25│ │
  │ │ │județul Ilfov │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 26│ │
  │ │ │județul Maramureș │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 27│ │
  │ │ │județul Mehedinți │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 28│ │
  │ │ │județul Mureș │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 29│ │
  │ │ │județul Neamț │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 30│ │
  │ │ │județul Olt │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 31│ │
  │ │ │județul Prahova │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 32│ │
  │ │ │județul Satu Mare │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 33│ │
  │ │ │județul Sălaj │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 34│ │
  │ │ │județul Sibiu │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 35│ │
  │ │ │județul Suceava │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 36│ │
  │ │ │județul Teleorman │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 37│ │
  │ │ │județul Timiș │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 38│ │
  │ │ │județul Tulcea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 39│ │
  │ │ │județul Vaslui │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 40│ │
  │ │ │județul Vâlcea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 41│ │
  │ │ │județul Vrancea │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 42│ │
  │ │ │municipiul București │ │_│_│ │
  │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │Circumscripția electorală nr. 43│ │
  │ │ │Circumscripția electorală │ │
  │ │ │pentru cetățenii români cu │ │
  │ │ │domiciliul în afara țării │ │_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ │TOTAL MANDATE ATRIBUITE LA │ │
  │ │ │NIVELUL CIRCUMSCRIPȚIILOR │ │
  │ │ │ELECTORALE │ │_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
  │ │ ..................... │ │ │
  └────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘
  13/14
  Președintele Locțiitorul președintelui
  Biroului Electoral Central Biroului Electoral Central
  Prenumele și numele Prenumele și numele
  ____________________ __________________
  Semnătura, ștampila Semnătura
  Membrii
  Biroului Electoral Central
  Prenumele și Apartenența politică Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. _________________________________________________________
  2. _________________________________________________________
  3. _________________________________________________________
  4. _________________________________________________________
  5. _________________________________________________________
  6. _________________________________________________________
  7. _________________________________________________________
  8. _________________________________________________________
  9. _________________________________________________________
  10. _________________________________________________________
  11. _________________________________________________________
  12. _________________________________________________________
  13. _________________________________________________________
  14. _________________________________________________________
  15. _________________________________________________________
  16. _________________________________________________________
  17. _________________________________________________________
  18. _________________________________________________________
  19. _________________________________________________________
  14/14

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 16 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 17

  ( S/AM/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. ______ │_│_│
  PROCES - VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea
  rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor de senator
  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscriși în listele electorale ale circumscripției │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale permanente │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ale secțiilor de votare │ │
  │ │(pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 1/8
  ──────────  
  *) conform art. 95 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
  Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
  cu modificările și completările ulterioare
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obținute de fiecare competitor electoral în circumscripția electorală**):
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │ valabil exprimate │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │ obținute │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 2/8
    i1. Modul de atribuire a mandatelor
  Coeficientul electoral al circumscripției │_│_│_│_│_│_│_│
  (partea întreagă rezultată din împărțirea
  numărului total al voturilor valabil exprimate
  la numărul de mandate care revine circumscripției,
  conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu
  modificările și completările ulterioare)
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │Numărul mandatelor │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │repartizate în │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │etapa I (numărul │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │voturilor valabil │
  │ │ │exprimate împărțit │
  │ │ │la coeficientul │
  │ │ │electoral al │
  │ │ │circumscripției) │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 3/8
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
    j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripției electorale,
  precum și voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe întreaga țară
  Numărul mandatelor de senator neatribuite la
  nivelul circumscripției electorale │_│_│
  Numărul voturilor neutilizate și inferioare │_│_│_│_│_│_│_│_│
  coeficientului electoral
    i2. Modul de atribuire a mandatelor
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr.│Denumirea partidelor │Numărul │Numărul │Numărul │Numărul │
  │crt│politice, a organizațiilor│voturilor│voturilor │mandatelor │total al │
  │ │cetățenilor aparținând │utilizate│neutilizate │repartizate│mandatelor│
  │ │minorităților naționale, a│ │și inferioare │în etapa │reparti- │
  │ │alianțelor politice, a │ │coeficientului│a II-a │zate │
  │ │alianțelor electorale, │ │electoral │ │ │
  │ │precum și prenumele și │ │ │ │ │
  │ │numele candidaților │ │ │ │ │
  │ │independenți │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │11 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │12 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │13 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │14 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │15 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │16 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │17 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 4/8
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │18 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │19 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │20 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │21 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │22 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │23 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │24 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │25 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │26 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │27 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │28 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │29 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │30 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
    Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Prenumele și numele│Apartenența politică***)│Partidul politic, alianța │
  │crt.│ candidatului │ │politică, alianța electorală│
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților │
  │ │ │ │naționale din partea cărora │
  │ │ │ │a candidat****) │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 5/8
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscriu inițialele partidului politic sau ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale după caz.  
  ****) În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea "Candidat independent:"
  ──────────  
  Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate la nivel național
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Prenumele și numele│Apartenența politică***)│Partidul politic, alianța │
  │crt.│ candidatului │ │politică, alianța electorală│
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților │
  │ │ │ │naționale din partea cărora │
  │ │ │ │a candidat │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 6/8
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscrie denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale după caz
  ──────────  
  Lista supleanților:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, alianțelor │Prenumele și numele │
  │crt.│politice, alianțelor electorale și a │candidaților din listă, │
  │ │organizațiilor cetățenilor aparținând │precum și apartenența │
  │ │minorităților naționale │politică a acestora*****) │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 7/8
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ ... │... │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
  ──────────  
  *****) În ordinea înscrierii în listă. Pentru a arăta apartenența politică se înscrie
  între paranteze denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz.
  ──────────  
  k. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a deciziilor luate de biroul electoral de circumscripție  
  .........................................................................  
  .........................................................................  
  .........................................................................  
  Președintele
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele _________
  Semnătura, ________________
  Locțiitorul
  președintelui biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele _________
  Semnătura, ________________
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. ______________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________________
  6. ______________________________________________________________________
  7. ______________________________________________________________________
  8. ______________________________________________________________________
  9. ______________________________________________________________________
  10. ______________________________________________________________________
  11. ______________________________________________________________________
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 8/8

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 17 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 18

  ( CD/AM/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. ______ │_│_│
  PROCES - VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatelor de deputat
  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscriși în listele electorale ale circumscripției │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale permanente │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ale secțiilor de votare │ │
  │ │(pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor │ │
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") │ │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 1/8
  ──────────  
  *) conform art. 95 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
  și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților obținute de fiecare competitor
  electoral în circumscripția electorală**):
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │Număr voturi │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │valabil exprimate │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │obținute │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 2/8
    i1. Modul de atribuire a mandatelor
  Coeficientul electoral al circumscripției │_│_│_│_│_│_│_│
  (partea întreagă rezultată din împărțirea
  numărului total al voturilor valabil exprimate
  la numărul de mandate care revine circumscripției,
  conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu
  modificările și completările ulterioare)
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │Numărul mandatelor │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │repartizate în │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │etapa I (numărul │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │voturilor valabil │
  │ │ │exprimate împărțit │
  │ │ │la coeficientul │
  │ │ │electoral al │
  │ │ │circumscripției) │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 3/8
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
    j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripției electorale, precum și
  voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe întreaga țară
  Numărul mandatelor de deputat neatribuite la
  nivelul circumscripției electorale │_│_│
  Numărul voturilor neutilizate și inferioare │_│_│_│_│_│_│_│_│
  coeficientului electoral
    i2. Modul de atribuire a mandatelor
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr.│Denumirea partidelor │Numărul │Numărul │Numărul │Numărul │
  │crt│politice, a organizațiilor│voturilor│voturilor │mandatelor │total al │
  │ │cetățenilor aparținând │utilizate│neutilizate │repartizate│mandatelor│
  │ │minorităților naționale, a│ │și inferioare │în etapa │reparti- │
  │ │alianțelor politice, a │ │coeficientului│a II-a │zate │
  │ │alianțelor electorale, │ │electoral │ │ │
  │ │precum și prenumele și │ │ │ │ │
  │ │numele candidaților │ │ │ │ │
  │ │independenți │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │11 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │12 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │13 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 4/8
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │14 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │15 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │16 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │17 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │18 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │19 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │20 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │21 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │22 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │23 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │24 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │25 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │26 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │27 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │28 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │29 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │30 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
    Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Prenumele și numele│Apartenența politică***)│Partidul politic, alianța │
  │crt.│ candidatului │ │politică, alianța electorală│
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților │
  │ │ │ │naționale din partea cărora │
  │ │ │ │a candidat****) │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 5/8
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscriu inițialele partidului politic sau ale organizației cetățenilor aparținând
  minorităților naționale după caz.  
  ****) În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea "Candidat independent".
  ──────────  
  Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate la nivel național:
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Prenumele și numele│Apartenența politică***)│Partidul politic, alianța │
  │crt.│ candidatului │ │politică, alianța electorală│
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților │
  │ │ │ │naționale din partea cărora │
  │ │ │ │a candidat │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 6/8
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscrie denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale după caz.
  ──────────  
  Lista supleanților:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea partidelor politice, alianțelor │Prenumele și numele │
  │crt.│politice, alianțelor electorale și a │candidaților din listă, │
  │ │organizațiilor cetățenilor aparținând │precum și apartenența │
  │ │minorităților naționale │politică a acestora*****) │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │ 2 │ ... │... │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 7/8
  ──────────  
  *****) În ordinea înscrierii în listă. Pentru a arăta apartenența politică se înscrie între paranteze
  denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz.
  ──────────  
  k. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a deciziilor luate de biroul electoral de circumscripție  
  .........................................................................  
  .........................................................................    
  .........................................................................
  Președintele
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele _________
  Semnătura, ________________
  Locțiitorul
  președintelui biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele _________
  Semnătura, ________________
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. ______________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________
  5. ______________________________________________________________________
  6. ______________________________________________________________________
  7. ______________________________________________________________________
  8. ______________________________________________________________________
  9. ______________________________________________________________________
  10. ______________________________________________________________________
  11. ______________________________________________________________________
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│ 8/8

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 18 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 19

  ( S/AM/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ nr. 43
  PROCES - VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatelor de senator
  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3 │- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │electorale pentru votul prin corespondență │ │
  │ │(pct. a3 ≥ pct. b3) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscriși în listele electorale ale circumscripției │ │
  │ │electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), │ │
  │ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale permanente │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2 │- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3 │- Numărul total al alegătorilor care au votat prin │ │
  │ │corespondență, înscriși în listele electorale pentru votul│ │
  │ │prin corespondență ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale│ │
  │ │ale secțiilor de votare și al plicurilor exterioare │ │
  │ │expediate (pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), │ │
  │ │din care: ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c1 │- Numărul buletinelor de vot primite de birourile │ │
  │ │electorale ale secțiilor de votare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c2 │- Numărul plicurilor exterioare expediate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, │ │
  │ │precum și al plicurilor exterioare și interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d1 │- Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d2 │- Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │
  │ │(pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma │ │
  │ │voturilor valabil exprimate la pct. h) ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care │ │
  │ │nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") ││_│_│_│_│_│_│_││
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 1/8
  ──────────  
  *) conform art. 95 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
  și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Senat obținute de fiecare competitor electoral în circumscripția electorală**):
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │Număr voturi │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │valabil exprimate │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │obținute │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 2/8
    i1. Modul de atribuire a mandatelor
  Coeficientul electoral al circumscripției │_│_│_│_│_│_│_│
  (partea întreagă rezultată din împărțirea
  numărului total al voturilor valabil exprimate
  la numărul de mandate care revine circumscripției,
  conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu
  modificările și completările ulterioare)
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │Numărul mandatelor │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, a │crt. │repartizate în │
  │alianțelor politice, a alianțelor electorale, precum│ │etapa I (numărul │
  │ și prenumele și numele candidaților independenți │ │voturilor valabil │
  │ │ │exprimate împărțit │
  │ │ │la coeficientul │
  │ │ │electoral al │
  │ │ │circumscripției) │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 3/8
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
    j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripției electorale,
  precum și voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe întreaga țară
  Numărul mandatelor de deputat neatribuite la
  nivelul circumscripției electorale │_│_│
  Numărul voturilor neutilizate și inferioare │_│_│_│_│_│_│_│_│
  coeficientului electoral
    i2. Modul de atribuire a mandatelor
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │Nr.│Denumirea partidelor │Numărul │Numărul │Numărul │Numărul │
  │crt│politice, a organizațiilor│voturilor│voturilor │mandatelor │total al │
  │ │cetățenilor aparținând │utilizate│neutilizate │repartizate│mandatelor│
  │ │minorităților naționale, a│ │și inferioare │în etapa │reparti- │
  │ │alianțelor politice, a │ │coeficientului│a II-a │zate │
  │ │alianțelor electorale, │ │electoral │ │ │
  │ │precum și prenumele și │ │ │ │ │
  │ │numele candidaților │ │ │ │ │
  │ │independenți │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │11 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │12 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 4/8
  ┌───┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
  │13 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │14 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │15 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │16 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │17 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │18 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │19 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │20 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │21 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │22 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │23 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │24 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │25 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │26 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │27 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │28 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │29 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├───┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
  │30 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └───┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘
    Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Apartenența │ Partidul politic, │
  │crt.│ Prenumele și numele candidatului │ politică***)│ alianța politică, │
  │ │ │ │ alianța electorală, │
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților│
  │ │ │ │ naționale din partea │
  │ │ │ │ cărora a candidat****) │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 5/8
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscriu inițialele partidului politic sau ale organizației cetățenilor aparținând
  minorităților naționale după caz.  
  ****) În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea "Candidat independent".
  ──────────  
  Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate la nivel național:
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Apartenența │ Partidul politic, │
  │crt.│ Prenumele și numele candidatului │ politică***)│ alianța politică, │
  │ │ │ │ alianța electorală, │
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților│
  │ │ │ │ naționale din partea │
  │ │ │ │ cărora a candidat │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 6/8
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscrie denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale după caz.
  ──────────  
  Lista supleanților:
  ┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea partidelor politice, │ Prenumele și numele candidaților │
  │crt.│ alianțelor politice, alianțelor │ din listă, precum și apartenența │
  │ │ electorale și a organizațiilor │ politică a acestora*****) │
  │ │ cetățenilor aparținând │ │
  │ │ minorităților naționale │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 2 │ ... │ ... │
  └────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 7/8
  ──────────
  *****) În ordinea înscrierii în listă. Pentru a arăta apartenența politică se înscrie între
  paranteze denumirea prescurtată a partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz.
  ──────────  
  k. expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și a deciziilor luate de biroul electoral de circumscripție  
  ...........................................................................  
  ...........................................................................  
  ...........................................................................  
  ...........................................................................  
  .............................................................
  Președintele
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele ______________________________
  Semnătura, ______________________________
  Locțiitorul președintelui
  biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și numele ______________________________
  Semnătura, ______________________________
  Ștampila biroului electoral de circumscripție,
  Membrii
  Biroului electoral de circumscripție
  Prenumele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura
  numele (unde este cazul)
  1. _____________________________________________________________________
  2. _____________________________________________________________________
  3. _____________________________________________________________________
  4. _____________________________________________________________________
  5. _____________________________________________________________________
  6. _____________________________________________________________________
  7. _____________________________________________________________________
  8. _____________________________________________________________________
  9. _____________________________________________________________________
  10. _____________________________________________________________________
  11. _____________________________________________________________________
  S/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 8/8

  (la 17-11-2016, Anexa Nr. 19 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 46 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016 )


  ANEXA Nr. 20

  ( CD/AM/CE )
  CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ nr. 43
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatelor de deputat
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele │ │
  │ │electorale ale circumscripției electorale ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │a3│ - Numărul total al alegătorilor, potrivit listelor │ │
  │ │ electorale pentru votul prin corespondență ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscriși în listele electorale ale circumscripției ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │electorale │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │b3│ - Numărul total al alegătorilor care au votat prin │ │
  │ │ corespondență, înscriși în listele electorale pentru ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │ votul prin corespondență │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c │Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale │ │
  │ │ale secțiilor de votare și al plicurilor exterioare ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │expediate (pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g), │ │
  │ │din care: │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c1│ - Numărul buletinelor de vot primite de birourile │ │
  │ │ electorale ale secțiilor de votare ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │c2│ - Numărul plicurilor exterioare expediate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d │Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, │ │
  │ │precum și al plicurilor exterioare și interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │dl│ - Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │d2│ - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │e │Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ │ │
  │ │[pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma voturilor ││_│_│_│_│_│_│_││
  │ │valabil exprimate la pct. h) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │f │Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │g │Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care │ │
  │ │nu s-a aplicat ștampila "VOTAT") ││_│_│_│_│_│_│_││
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 1/8
  ──────────  
  *) conform art. 95 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
  și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────  
  h. Numărul voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților obținute de fiecare competitor electoral în circumscripția electorală**):
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │ Număr voturi │
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, │crt.│ valabil exprimate │
  │ a alianțelor politice, a alianțelor electorale │ │ obținute │
  │ precum și prenumele și numele candidaților │ │ │
  │ independenți │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 2/8
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  ──────────  
  **) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────  
  i1. Modul de atribuire a mandatelor
  Coeficientul electoral al circumscripției
  (partea întreagă rezultată din împărțirea numărului
  total al voturilor valabil exprimate la numărul
  de mandate care revine circumscripției, conform
  anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu │_│_│_│_│_│_│_│
  modificările și completările ulterioare)
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, a organizațiilor │Nr. │ Numărul mandatelor│
  │ cetățenilor aparținând minorităților naționale, │crt.│ repartizate în │
  │ a alianțelor politice, a alianțelor electorale │ │ etapa I (numărul │
  │ precum și prenumele și numele candidaților │ │ voturilor valabil │
  │ independenți │ │ exprimate împărțit│
  │ │ │ la coeficientul │
  │ │ │ electoral al │
  │ │ │ circumscripției) │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 3/8
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  j. mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripției
  electorale, precum și voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate pe
  întreaga țară
  Numărul mandatelor de deputat neatribuite la nivelul
  circumscripției electorale │_│_│
  Numărul voturilor neutilizate și inferioare
  coeficientului electoral │_│_│_│_│_│_│_│_│
    i2. Modul de atribuire a mandatelor
  ┌────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
  │Nr. │ Denumirea partidelor │ Numărul │ Numărul │ Numărul │ Numărul │
  │crt.│politice, a organizațiilor│voturilor│ voturilor│ mandatelor │ total al │
  │ │ cetățenilor aparținând │utilizate│ neuti- │ repartizate │mandatelor │
  │ │ minoriților naționale, a │ │ lizate și│ în etapa │repartizate│
  │ │ alianțelor politice, a │ │inferioare│ a II-a │ │
  │ │ alianțelor electorale, │ │ coefi- │ │ │
  │ │ precum și prenumele și │ │cientului │ │ │
  │ │ numele candidaților │ │electoral │ │ │
  │ │ independenți │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 8 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 9 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 10 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 11 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 12 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 4/8
  ┌────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
  │ 13 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 14 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 15 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 16 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 17 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 18 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 19 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 20 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 21 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 22 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 23 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 24 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 25 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 26 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 27 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 28 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 29 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  ├────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 30 │ │ │ │ │_│_│ │ │_│_│ │
  └────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘
    Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate în etapa I:
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Apartenența │ Partidul politic, │
  │crt.│ Prenumele și numele candidatului │ politică***)│ alianța politică, │
  │ │ │ │ alianța electorală, │
  │ │ │ │organizația cetățenilor │
  │ │ │ │aparținând minorităților│
  │ │ │ │ naționale din partea │
  │ │ │ │ cărora a candidat****) │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  CD/AM/CE Circumscripția Electorală nr. 43 5/8
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ 14 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
  ──────────  
  ***) Se înscriu inițialele partidului politic sau ale organizației cetățenilor aparținând
  minorităților naționale dup caz.  
  ****) În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea "Candidat independent".
  ──────────  
  Lis