ORDIN nr. 174 din 26 octombrie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, și se postează prin grija secretarului comisiei de concurs, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, în portalul de servicii electronice al MAI, care poate fi accesat inclusiv de pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior, ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.
  2. În anexa nr. 6, la articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție sunt propuși ierarhic de către șeful inspectoratului general/similar din care fac parte.
  3. În anexa nr. 6, la articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție din unitățile aparatului central al MAI și subordonate acestuia sunt propuși, potrivit competenței de coordonare, de către ministrul afacerilor interne sau, după caz, secretarul de stat/secretarul general.4. În anexa nr. 6, la articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) DGMRU centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1) și (1^1), certifică îndeplinirea condițiilor legale și prezintă ministrului afacerilor interne lista candidaților pentru participarea la examen, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2).


  Articolul II

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, și se postează prin grija secretarului comisiei de concurs, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, în portalul de servicii electronice al MAI, care poate fi accesat inclusiv de pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior, ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.
  2. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană sunt propuși ierarhic de către șeful inspectoratului general/similar din care fac parte.
  3. În anexa nr. 6, la articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/general de flotilă aeriană din unitățile aparatului central al MAI și subordonate acestuia sunt propuși, potrivit competenței de coordonare, de către ministrul afacerilor interne sau, după caz, secretarul de stat/secretarul general.4. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) DGMRU centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1) și (1^1), certifică îndeplinirea condițiilor legale și prezintă ministrului afacerilor interne lista candidaților pentru participarea la examen, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2).


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 26 octombrie 2023.
  Nr. 174.
  -----