HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 aprilie 2023privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 aprilie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 19 aprilie 2023.
  Nr. 14.

  ANEXĂ

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Bangladesh

  PreședinteMărgărit Mitică-Marius, deputatPSD
  VicepreședintePotecă Vasilică, senatorPNL
  SecretarIlie Victor, deputatUSR
  MembriToanchină Marius-Gheorghe, senatorPSD

  Marin Laurențiu Daniel, deputatPSD

  Rasaliu Marian-Iulian, deputatPSD

  Făgărășian Valentin-Ilie, deputatPNL

  Stoica Ciprian-Titi, deputatAUR

  Benedek Zacharie, deputatUDMR

  Amet Varol, deputatMinoritățile naționale

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala


  Președinte

  Grosaru Andi-Gabriel, deputat

  neafiliat

  Vicepreședinte

  Ilișanu Claudiu-Augustin

  PSD

  Secretar

  Özmen Oana-Marciana, deputat

  PNL

  Membri

  Torma Adrian Constantin, senator

  PSD


  Floroiu Ionel, deputat

  PSD


  Mircea Florin, deputat

  PSD


  Brătescu Liviu, senator

  PNL


  Miftode Marius-Andrei, deputat

  USR


  Grădinaru Radu-Vicențiu, deputat

  AUR


  Kulcsár-Terza József-György, deputat

  UDMR

  (la 29-11-2023, Componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023 )

  -----