ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.598 din 6.11.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și pentru modificarea secțiunii A din anexa la aceasta,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii noiembrie 2019 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019.
  2. La capitolul IV, articolul 32^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32^1
  (1) Achiziția și eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare și a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unitățile sanitare prin care se derulează Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:
  a) pacientul care îndeplinește criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul și la care se află în evidență în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;
  b) medicul specialist care realizează activarea și adaptarea procesorului de sunet va menționa în foaia de observație a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) și va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienții eligibili, prevăzute în anexa nr. 12^1, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;
  c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare și adaptare specifică și va beneficia de o perioadă de garanție conform prevederilor din contractul de achiziție.
  (2) În cazul procesoarelor ieșite din garanție, care au mai puțin de 7 ani de funcționare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcționare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) și care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observație.
  3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019
  (mii lei)

  Denumirea programului de sănătate

  Credite de angajament an 2019

  Credite bugetare an 2019

  Programul național de oncologie, din care:

  2.092.086,69

  2.110.333,00

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*

  1.806.549,69

  1.842.222,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT

  41.726,00

  38.684,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  500,00

  272,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  3.455,00

  2.926,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  239.760,00

  226.214,00

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  96,00

  15,00

  Programul național de diabet zaharat

  1.418.235,06

  1.399.396,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  50.801,00

  51.658,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*

  294.217,27

  305.429,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*

  160.928,00

  167.760,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  158.046,00

  175.316,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  27.972,62

  24.890,00

  Programul național de boli endocrine

  2.172,00

  2.118,00

  Programul național de ortopedie

  98.285,00

  102.320,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  222,00

  320,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  171.859,00

  166.925,00

  Programul național de sănătate mintală

  1.884,12

  2.109,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  18.844,24

  18.071,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  13.373,00

  14.699,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  4.074,24

  2.236,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  322,00

  380,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  1.075,00

  756,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  1.129.067,00

  1.097.975,00

  Total

  5.624.620,00

  5.624.620,00

  Cost volum

  869.327,00

  798.145,00

  Total general

  6.493.947,00

  6.422.765,00
  4. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 3), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:
  x) Spitalul Universitar de Urgență Elias - București;
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 8), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu.
  6. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 14), după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca.
  7. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera s) se adaugă o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
  ș) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca.
  8. La capitolul IX, „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ȘI PROTEZE AUDITIVE)

  Activități:1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile: implant cohlear (IC) și proteze auditive cu ancorare osoasă
  Criteriile de eligibilitate:
  a) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC);
  b) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC);
  c) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC);
  d) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvențele înalte (> 1.000 Hz) și ușoară/medie pe frecvențele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC);
  e) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze și stimul de 65 dB HL - (IC);
  f) hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (proteze implantabile cu ancorare osoasă, IC);
  g) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supurații auriculare cronice, stenoze sau malformații de ureche externă/medie) (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
  h) hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
  i) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
  j) suport și implicare familială bună. Suport psihologic adecvat;
  k) așteptări realiste din partea familiei în privința rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.

  Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvențială - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav.
  2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții cu implant cohlear din motive de uzură fizică și pentru a asigura pacientului performanța auditivă optimă
  Criteriile de eligibilitate:
  a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;
  b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.
  3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică și pentru a asigura pacientului performanța auditivă optimă
  Criteriile de eligibilitate:
  a) procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;
  b) procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării;
  c) procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.

  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:
  a) număr de implanturi cohleare/an: 179;
  b) număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25;
  c) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100;
  d) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;
  2) indicatori de eficiență:
  a) cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei;
  b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei;
  c) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei;
  d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei;

  Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă (procesor intern, procesor extern), procesor de sunet extern pentru implanturi cohleare și procesor de sunet extern pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă.
  Unități care derulează programul:
  a) Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»;
  b) Spitalul Clinic Municipal Timișoara;
  c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;
  d) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;
  e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;
  f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie»;
  g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;
  h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București.
  9. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă“, litera a.2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală și/sau medulară) și excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (interferonum beta 1a atât forma cu administrare i.m., cât și forma cu administrare s.c., interferonum beta 1b cu administrare s.c., glatiramer acetat);
  10. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“ la punctul 8), după litera q) se introduce o nouă litera, litera r), cu următorul cuprins:
  r) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea
  11. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 18), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  t) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța.
  12. La capitolul IX, titlul Programul național de tratament pentru boli rare, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 20), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
  13. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 25), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:
  k) Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;
  l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;.
  14. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Unități care derulează programul“, litera b), de la punctul 2), după litera b.9) se introduce o nouă literă, litera b.10), cu următorul cuprins:
  b.10) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
  15. La capitolul IX, titlul Programul național de ortopedie“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 6), după litera ab) se introduc două noi litere, literele ac) și ad), cu următorul cuprins:
  ac) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;
  ad) Spitalul Județean de Urgență Vaslui.
  16. Anexa nr. 12^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  București, 6 noiembrie 2019.
  Nr. 988.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 12^1 la normele tehnice)1. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții eligibili cu implant cohlear

  Unitatea sanitară  Numele și prenumele pacientului  CNP  Domiciliul  Data implantării  Urechea implantată (UD, US)  Data activării procesorului declasat  Modelul procesorului declasat  Număr de serie al procesorului declasat  Motivul declasării

  procesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare

  [ ]

  procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat
  - Se atașează raportul de service.

  [ ]

  Data activării procesorului nou  Modelul procesorului nou  Număr de serie al procesorului nou  Observații

  Medic specialist ORL:
  Data:
  2. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții eligibili cu proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă

  Unitatea sanitară  Numele și prenumele pacientului  CNP  Domiciliul  Data implantării  Urechea implantată (UD, US)  Data activării procesorului declasat  Modelul procesorului declasat  Număr de serie al procesorului declasat  Motivul declasării

  procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare

  [ ]

  procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat
  - Se atașează raportul de service.

  [ ]

  procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul de amplificare superioară

  [ ]

  Data activării procesorului nou  Modelul procesorului nou  Număr de serie al procesorului nou  Observații  Medic specialist ORL:
  Data: