ORDIN nr. 259 din 20 iulie 2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontiera
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 26 august 2002  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  având în vedere prevederile art. 31 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 156.222 din 6 iunie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontiera, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala şi inspectoratele de poliţie sanitară veterinara de frontieră vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara şi Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Tarifele prevăzute în anexa la prezenta norma sanitară veterinara se reactualizează periodic, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în funcţie de rata inflaţiei.


  Articolul 5

  Sumele încasate din tarifele prevăzute în anexa la prezenta norma sanitară veterinara se utilizează ca venituri extrabugetare de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 473/2001 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 21 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării lui.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 20 iunie 2002.
  Nr. 259.


  Anexă

  NORMA 20/07/2002