ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
(actualizat până la data de 29 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • ----------
  În conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v)-y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.413 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi persoane juridice, pentru contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v)-y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.413 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016.


  Articolul 4

  Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Sulfina Barbu

  Bucureşti, 6 iunie 2006.
  Nr. 578.

  Anexă

  METODOLOGIE 06/06/2006

  -----------