HOTĂRÂRE nr. 126 din 14 februarie 2002
pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol pentru delegatiile oficiale invitate de Administraţia Prezidentiala, Senat, Camera Deputaţilor, Guvernul României şi Curtea Constituţională se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", este constituită din case de oaspeti, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe.
  (2) Imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţie autorităţilor publice menţionate la art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, la cererea acestora, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe bază de contract de prestări de servicii.


  Articolul 3

  (1) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se suporta potrivit prevederilor art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa
         
    BAZA MATERIALĂ destinată activităţii de reprezentare şi protocol
    Nr. crt.ImobilulSubunitatea
    1.Complexul "Lotus" cu vilele "Nufărul", "Trandafirul", "Ghiocelul", "Lotus" şi anexele: piscină, băile reci, lac, debarcader, plajă şi terenul aferent în suprafaţă de 134.883,69 m2, din Neptun-Mangalia, judeţul ConstanţaSucursala pentru reprezentare şi protocol Neptun
    2.Vila "Panseluţa" cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 m2 din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa  
    3.Imobilul Centrului de Conferinţe Club Bazin cu terenul aferent în suprafaţă de 16.627,45 m2 din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa  
    4.Heliportul Neptun cu terenul aferent în suprafaţă de 48.642,19 m2 din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa  
    5.Complexul Palat Olăneşti compus din corp nou, cabană, centrală termică, heliport, pădure şi terenul aferent în suprafaţă de 115.806,05 m2 din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul VâlceaSucursala pentru reprezentare şi protocol Olăneşti
    6.Vila "Carpaţi" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă de 19.934,00 m2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, judeţul BraşovSucursala pentru reprezentare şi protocol Predeal
    7.Vila "Postăvarul" cu construcţii speciale şi cu terenul aferent în suprafaţă de 14.743,60 m2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov  
    8.Vila "Izvorul" cu terenul aferent în suprafaţă de 13.426,73 m2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov  
    9.Vila "Covasna" cu terenul aferent în suprafaţă de 17.107,21 m2 din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna  
    10.Complexul Scroviştea compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, ferme şi secţii de producţie, crescătorie de fazani, piscicultură, pădure şi terenul aferent în suprafaţă de 25.618,00 m2 din Scroviştea, şos. Bucureşti-Ploieşti km. 32, judeţul IlfovSucursala agrosilvică şi de agrement Scroviştea
    11.Complexul Palat Snagov compus din palat, centru de conferinţe şi hotel, anexe-poartă şi terenul aferent în suprafaţă de 253,580,00 m2 din Snagov, judeţul Ilfov
    12.Complexul Foişor compus din: Palatul "Foişor", Casa veche a grădinii, Casa nouă a grădinii, anexă Palat "Foişor", sere, casă heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi pădure cu terenul aferent în suprafaţă de 165.553,00 m2 din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul PrahovaSucursala pentru reprezentare şi protocol Sinaia
    13.Vila "Cavaleri" cu terenul aferent în suprafaţă de 13.038,67 m2 din Sinaia, aleea Carmen Sylva nr. 2, judeţul Prahova
    14.Palatul Primăverii 50 cu clădiri anexe (club şi spălătorie, cabine poartă şi garaj, depozit) şi terenul aferent în suprafaţă de 23.262,00 m2 din municipiul Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1Sucursala pentru reprezentare şi protocol Triumf
    15.Palatul Primăverii-Lac I cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 42.946,00 m2 din municipiul Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sectorul 1
    16.Casele de oaspeţi-Lac II şi Lac III cu garaje, magazie, patinoar, teren de tenis şi vestiar, cu terenul aferent în suprafaţă de 68.985,00 m2 din municipiul Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22, sectorul 1  
    17.Casa de oaspeţi - imobil cu terenul aferent în suprafaţă de 843,00 m2 din municipiul Bucureşti, str. ing. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1  
    18.Imobilul din str. pictor Margareta Sterian nr. 7, sectorul 2, cu terenul aferent de 135,64 m2 şi garaj de 31,54 m2  
    19.Vila nr. 1A cu terenul aferent în suprafaţă de 25.364,20 m2 din comuna Snagov, judeţul Ilfov
    20.Vila nr. 1B cu terenul aferent în suprafaţă de 12.271,00 m2 din comuna Snagov, judeţul Ilfov  
    21.Vila nr. 9 cu terenul aferent în suprafaţă de 14.625,70 m2 din comuna Snagov, judeţul Ilfov  
    22.Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 37.958,10 m2 din comuna Snagov, judeţul Ilfov  
    23.Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent în suprafaţă de 27.412,60 m2 din comuna Snagov, judeţul Ilfov  
    24.Casa de oaspeţi cu ferma "Brădet" nr. 2, construcţii-anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 175.440,00 m2 din Suceava, Str. Parcului nr. 1, judeţul SuceavaSucursala pentru reprezentare şi protocol Suceava


  --------