HOTĂRÎRE nr. 315 din 24 martie 1990
privind majorarea indemnizaţiei de delegare şi de detaşare pentru persoanele care se deplaseaza în alte localităţi în interesul serviciului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 31 martie 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Începînd cu data de 1 aprilie 1990, indemnizaţia de delegare şi de detaşare prevăzută de H.C.M. nr. 822/1959 se majorează la 50 lei pe zi.


  Articolul 2

  În cazul cînd delegarea sau detasarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, persoanele delegate sau detasate primesc, pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei prevăzute la art. 1, o indemnizaţie de 750 lei lunar. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.


  Articolul 3

  În vederea eliminării tutelei marunte cu privire la efectuarea deplasarilor, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile, precum şi unităţile din subordine, vor stabili necesitatea şi oportunitatea acestora.
  Fondurile necesare sînt prevăzute prin planurile de casa trimestriale.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  ---------------------------