ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*)
privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura
(actualizată până la data de 16 martie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 martie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995; LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006; ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007; LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
  -------------
  Art. 1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 3 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 4 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 5 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  Art. 7 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.

  Articolul 8

  Fabricarea în România a unor produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României, fiind produse în vederea exportului, se poate face numai în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 9

  Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României este interzisă.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

  -------------
  Art. 10 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 11 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 12 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 13 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Art. 14 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.

  Articolul 15

  Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) au regimul produselor reglementate cu stricteţe, în care scop:
  a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru protejarea albinelor;
  ----------
  Litera a) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.
  b) fabricanţii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea;
  c) sunt interzise comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de către persoane fizice, precum şi de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate;
  d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unităţile fitosanitare şi inspectoratele teritoriale de muncă, care au obligaţia să notifice aceasta la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să îşi desfăşoare activitatea;
  ----------
  Litera d) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.
  e) la distribuirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), fabricanţii, importatorii şi distribuitorii înregistraţi au obligaţia să ceară cumpărătorului certificatul de înregistrare (pentru comercianţi şi distribuitori), iar utilizatorului autorizaţia de utilizare, să le verifice valabilitatea şi să le înregistreze într-un registru special de evidenţă a distribuirii acestor produse, potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenţă se sigilează şi paginile se numerotează de către unităţile fitosanitare.
  --------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

  --------------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  --------------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

  Articolul 18

  Prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor şi producătorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantităţile excedentare de produse de protecţie a plantelor pe care le deţin, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, după cum urmează:
  a) produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), numai utilizatorilor autorizaţi sa lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;
  b) celelalte produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate, la toţi utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisă recomercializarea acestora.
  --------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 19

  (1) Utilizarea produselor de protecţie a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, cu normele şi recomandările prevăzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru silvicultura.
  --------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (2) În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate, au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.
  --------------
  Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (3) Pot efectua tratamente de protecţie a plantelor, la solicitarea producătorilor agricoli şi a deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor.
  --------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (4) Prestatorii de servicii de protecţie a plantelor care obţin dreptul de utilizare şi a produselor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), potrivit dispoziţiilor art. 15, se vor inregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, potrivit art. 15 lit. b) şi d).
  --------------
  Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (5) Producătorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie şi de produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), pot cumpara şi utiliza aceste produse numai dacă solicita şi dacă obţin autorizaţia de utilizare, potrivit art. 15.
  --------------
  Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (6) Pot fi autorizaţi sa cumpere şi sa utilizeze produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) numai producătorii agricoli, persoane juridice, şi prestatorii de servicii de protecţie a plantelor, care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a).
  --------------
  Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 20

  Producătorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare şi personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesională, eliberat nominal, în urma examenului, de către unitatea fitosanitară, se pot autoriza şi ca prestatori de servicii de protecţie a plantelor, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentei ordonanţe. De aceste prevederi pot beneficia şi unităţile silvice, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră.
  --------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 21

  Asistenţa tehnica operativă în domeniul de protecţie a plantelor pentru producătorii agricoli, cu precădere pentru producătorii din sectorul privat care nu dispun de pregătire profesională adecvată, revine unităţii fitosanitare, precum şi specialiştilor de la centrele agricole comunale, prin:
  a) informarea din timp a producătorilor agricoli asupra agenţilor biologici de daunare specifici fiecărei culturi, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi combatere, în funcţie de rezerva biologica existenta şi de evoluţia factorilor climatici;
  b) orientarea producătorilor agricoli asupra necesarului de produse de protecţie a plantelor pe care aceştia urmează sa-l comande comercianţilor autorizaţi;
  c) controlul stării de protecţie a plantelor a culturilor şi recomandarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în concordanta cu prevederile buletinelor de avertizare emise de către staţiile de prognoza şi avertizare teritoriale;
  d) îndrumarea producătorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea soluţiilor, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, execuţia calitativă a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protecţia muncii şi protecţia mediului;
  e) organizarea periodică a instruirii teoretice şi practice a producătorilor agricoli, cu privire la protecţia fitosanitara a culturilor.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 22

  (1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletine de avertizare emise de serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu, sau, în lipsa acestora, prin înştiinţare facuta de specialiştii de protecţie a plantelor, inclusiv prin mass-media.
  (2) Producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, care executa cu forte şi cu mijloace proprii tratamentele de protecţie a plantelor, precum şi prestatorii de tratamente de protecţie a plantelor vor solicita înregistrarea lor la serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu pentru a obţine buletinele de avertizare necesare efectuării tratamentelor de protecţie a plantelor.
  (3) Serviciile de prognoza şi avertizare din subordinea unităţilor fitosanitare emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediază centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii de protecţie a plantelor şi, în măsura posibilităţilor, producătorilor agricoli, în vederea informării operative a tuturor producătorilor agricoli asupra oportunităţii tratamentelor de protecţie a plantelor, a mijloacelor şi a condiţiilor în care se pot executa.
  (4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
  (5) Pentru silvicultura, tratamentele de combatere a dăunătorilor se aplică pe baza lucrărilor de depistare şi de prognoza întocmite anual de filialele silvice, verificate şi aprobate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 23

  (1) Fabricantii, importatorii şi comercianţii poarta răspunderea pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
  (2) Este interzisă crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare. Deţinătorii de produse de protecţie a plantelor sunt obligaţi să asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alţi utilizatori, în limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei exercita, prin laboratoare autorizate, controlul calităţii produselor de protecţie a plantelor de fabricaţie interna şi din import. Controlul reziduurilor produselor de protecţie a plantelor în soluri, în furaje, în ape, în produse agroalimentare de origine vegetala şi animala se exercită de către laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
  --------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 24

  (1) Prestatorii de servicii de protecţie a plantelor sunt obligaţi să respecte toate instrucţiunile, normele tehnice şi metodologice care reglementează depozitarea, manipularea şi efectuarea tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor şi răspund de calitatea şi eficienta tratamentelor efectuate.
  (2) Controlul şi expertiza calităţii acestor servicii se fac de către personalul de specialitate al unităţilor fitosanitare, precum şi de alte persoane împuternicite de autorităţile agricole competente, din proprie iniţiativă sau la solicitarea producătorilor agricoli.
  (3) Nici un producător agricol sau deţinător de teren cu vegetaţie forestieră, persoana fizica sau juridică, nu poate fi obligat la plata unor servicii de protecţie a plantelor pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu şi-a dat acordul prealabil. Fac excepţie acţiunile de prevenire şi combatere a unor boli, daunatori şi buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potenţialul de daunare, constituie agenţi deosebit de periculosi pentru plantele agricole şi vegetatia forestieră şi pentru care serviciile agricole teritoriale sau unităţile silvice dispun măsuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoza şi avertizare ale unităţilor fitosanitare şi ale organelor silvice.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 25

  (1) Fabricantii, importatorii, comercianţii şi distribuitorii de produse de protecţie a plantelor sunt obligaţi să-şi organizeze mijloacele necesare recuperării ambalajelor nevalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisă stocarea acestora la producătorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.
  (2) Producătorii agricoli şi prestatorii de servicii de protecţie a plantelor sunt obligaţi sa returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conţinut, în condiţiile stabilite cu furnizorii, care au obligaţia de a le reprimi, în vederea recuperării.
  (3) Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate.
  (4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de către utilizatorii produselor, imediat după golire, în conformitate cu instrucţiunile înscrise pe ele de către furnizor.
  (5) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Sănătăţii, împreună cu celelalte ministere, vor elabora şi vor procura reglementările necesare introducerii, până la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje şi a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 26

  (1) Seminţele tratate cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) sunt supuse aceloraşi dispoziţii, de stricta reglementare. Este interzisă comercializarea acestora către persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea seminţelor cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), de către persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisă.
  (2) Producătorii agricoli pot solicita efectuarea insamintarilor cu seminţe tratate cu pesticide clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), prin prestatorii de servicii autorizaţi.
  --------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 27

  În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, sunt interzise:
  -------------
  Partea introductivă a art. 27 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995.
  a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în agricultura şi silvicultura;
  --------------
  Lit. a) a art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cît şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada infloritului. Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul unităţii fitosanitare, al filialei silvice şi al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
  --------------
  Lit. b) a art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  c) tratamentele cu produse a căror remanenta depăşeşte timpul de pauza stabilit pentru punerea în consum a produselor recoltate;
  d) vânzarea şi punerea în consum a produselor agricole recoltate fără respectarea timpului de pauza stabilit de autorităţile competente sau cu reziduuri de produse de protecţie a plantelor peste limitele maxime admise;
  --------------
  Lit. d) a art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  e) efectuarea de tratamente cu produse de protecţie a plantelor interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologica, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autorităţile competente;
  --------------
  Lit. e) a art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  f) utilizarea oricărui produs de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care a fost omologat;
  --------------
  Lit. f) a art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  g) efectuarea de tratamente cu produse ale căror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise în soluri, în ape, în furaje şi în produsele agroalimentare.


  Articolul 28

  Autorităţile agricole vor introduce măsuri adecvate stimulării interesului producătorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate şi evitarea utilizării abuzive a produselor de protecţie a plantelor.
  --------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 30

  (1) Responsabilităţile organizării asistenţei fitosanitare pentru toţi producătorii agricoli pe teritoriul tarii, în conformitate cu dispoziţiile legale, revine Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin unitatile fitosanitare. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" prin filialele silvice ale acesteia.
  (2) În fiecare judeţ, unitatea fitosanitară exercita atribuţiile de autoritate teritorială de protecţie a plantelor care controlează respectarea dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea acţiunilor de protecţie a plantelor şi gestionarea produselor de protecţie a plantelor pe întreg teritoriul judeţului, în agricultura şi silvicultura, precum şi în alte sectoare ce utilizează produse de protecţie a plantelor, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a activităţii. Autorităţile silvice, cele pentru sănătate şi pentru mediu controlează dispoziţiile prezentei ordonanţe în conformitate cu atribuţiile pe care le au.
  (3) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, instituţie bugetară în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, organizează şi îndrumă metodologic reţeaua de prognoza-avertizare şi carantina fitosanitara, exercita controlul calităţii produselor de protecţie a plantelor, din producţia interna şi din import, organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara autorizeaza şi îndrumă metodologic laboratoarele pentru controlul calităţii produselor de protecţie a plantelor din cadrul unităţilor fitosanitare.
  (4) Pe măsura dotării tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetala, va autoriza şi va îndrumă metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de protecţie a plantelor din cadrul unităţilor fitosanitare.
  (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor - fabricanti, importatori, comercianţi, distribuitori, utilizatori - sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile solicitate de unitatile fitosanitare, la termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional şi comercial, referitoare la aceste activităţi.
  --------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 31

  Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  1. cu amendă de la 100 de lei la 2.000 de lei:
  a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  -----------
  Litera a) a pct. 1 al art. 31 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.
  b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de către producătorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor şi neefectuarea operaţiei de clătire de trei ori a ambalajului după utilizarea produsului;
  c) ridicarea de la furnizori cu bună ştiinţă a unor produse de protecţie a plantelor necorespunzătoare sub aspectul calităţii şi al ambalării;
  d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fără respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor;
  e) refuzul de a permite accesul autorităţilor în locurile în care se efectuează controlul, precum şi refuzul pentru ridicarea probelor de analiză;
  2. cu amendă de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:
  a) refuzul de a permite efectuarea acţiunilor de prevenire şi combatere a unor boli, dăunători şi buruieni care constituie obiecte de carantină fitosanitară sau care, prin potenţialul de dăunare, constituie agenţi deosebit de periculoşi, de către unităţile fitosanitare;
  b) publicitatea pentru produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României;
  c) prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor fără autorizaţie pentru prestări de servicii;
  d) utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) fără autorizaţie de utilizare;
  e) tratarea şi comercializarea de sămânţă tratată cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de către/şi la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/ neînregistrate, precum şi deţinerea şi utilizarea de astfel de sămânţă de către persoane fizice sau juridice neautorizate;
  f) refuzul din partea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor - fabricanţi, importatori, comercianţi, distribuitori şi utilizatori - de a transmite informaţiile solicitate de către unitatea fitosanitară;
  g) comercializarea de produse de protecţie a plantelor fără etichete, cu etichete necorespunzătoare sau în ambalaje neautorizate;
  h) neprezentarea operatorilor economici înregistraţi/autorizaţi pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în vederea înregistrării la unităţile fitosanitare şi la inspectoratele teritoriale de muncă;
  -----------
  Litera h) a pct. 2 al art. 31 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.
  i) neţinerea evidenţei operaţiunilor cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) într-un registru special şi necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de către fabricanţi, importatori şi comercianţi înregistraţi;
  3. cu amendă de la 3.000 de lei la 7.000 de lei şi confiscarea mărfii:
  a) punerea în vânzare a produselor agricole recoltate înainte de expirarea timpului de pauză de la aplicarea ultimului tratament;
  b) comercializarea produselor de protecţie a plantelor cu termen de garanţie expirat sau în afara parametrilor omologaţi. Cheltuielile rezultate în urma efectuării analizelor de laborator se suportă de către comercianţi;
  c) utilizarea în agricultură şi în silvicultură a produselor de protecţie a plantelor neomologate;
  d) punerea în consumul animalelor sau al populaţiei a seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor sau a subproduselor obţinute prin prelucrarea acestor seminţe;
  e) utilizarea ambalajelor de produse de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;
  4. cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
  a) comercializarea produselor de protecţie a plantelor fără certificat de înregistrare;
  b) vânzarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
  c) depozitarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi a materialului semincer tratat în spaţii neautorizate sau cu nerespectarea condiţiilor de depozitare;
  d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de către fabricanţi, importatori, comercianţi şi distribuitori;
  e) crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare;
  f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) şi a celor pentru care există reglementări nominale privind interzicerea utilizării cu mijloace avio;
  g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului, fără aprobare;
  h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate;
  i) utilizarea produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formă de momeli toxice sau pentru braconaj;
  j) deversarea pe sol sau în ape a soluţiilor de produse de protecţie a plantelor rămase neutilizate, precum şi a apelor de spălare a utilajelor, echipamentelor şi a ambalajelor de produse de protecţie a plantelor.
  --------------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 32

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat, după caz, de către poliţia fitosanitara organizată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, de personalul împuternicit de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de Ministerul Sănătăţii, precum şi de Ministerul de Interne. Contravenţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. c), d), i) şi alin. (4) lit. a), b), c), i) şi j) se constata şi se aplică şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie.
  -------------
  Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995.
  (2) Amenzile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi juridice.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  --------------
  Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal.
  --------------
  Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 5 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 33

  Anularea sau suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni a certificatului de înregistrare, a autorizaţiei de utilizare şi a autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor se face de către emitent în următoarele situaţii:
  a) când aceasta este cerută de către personalul împuternicit cu atribuţii de control din partea unităţii fitosanitare, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inspectoratului judeţean de poliţie, inspectoratului teritorial de muncă şi a altor unităţi competente;
  -----------
  Litera a) a art. 33 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.
  b) în cazul săvârşirii repetate, în decurs de 2 ani, a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31;
  c) când certificatul de înregistrare, autorizaţia de utilizare şi autorizaţia de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor au fost obţinute pe baza unor informaţii false care au indus în eroare;
  d) când deţinătorul certificatului de înregistrare, autorizaţiei de utilizare şi al autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor nu anunţă emitentul, în termenul prevăzut, că în documentaţia depusă la înregistrare/autorizare au intervenit modificări.
  --------------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 34

  Fabricantii, importatorii, comercianţii, prestatorii de servicii şi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor care produc, importa, comercializează, distribuie, prestează servicii şi utilizează produse de protecţie a plantelor vor solicita autorizarea, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
  --------------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 35

  (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului vor dispune ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, toate produsele de protecţie a plantelor degradate şi neidentificate, existente în depozitele unităţilor agricole şi silvice, să fie colectate şi depozitate, în condiţii de siguranţă, până la găsirea soluţiilor de distrugere a acestora.
  (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se va aplica şi de către Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de protecţie a plantelor deteriorate, existente în unităţile producătoare.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate şi prin unităţile de cercetare subordonate, vor analiza şi vor propune, până la 1 august 1995, măsuri tehnice şi economice de neutralizare şi de distrugere a stocurilor de produse de protecţie a plantelor degradate.
  --------------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


  Articolul 36

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu alte autorităţi şi cu agenţii economici interesaţi, vor elabora măsuri pentru:
  a) interzicerea fabricării în ţara a produselor mercurice, de protecţie a plantelor, începând cu data de 1 ianuarie 1995 şi a utilizării lor pe teritoriul tarii, începând cu data de 15 noiembrie 1995;
  --------------
  Lit. a) a art. 36 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  b) interzicerea utilizării pentru tratamente pe sol a pulberilor de prafuit pe bază de insecticide organoclorurate, începând cu data de 1 iunie 1995. Producerea acestor insecticide în ţara, în scopul exportului, va fi analizata de autorităţile centrale pentru sănătate şi mediu până la data de 31 decembrie 1995, când vor lua o decizie pe care o vor comunică fabricantilor interesaţi;
  c) punerea sub regim de stricta reglementare a tuturor produselor care exercită un impact negativ asupra calităţii produselor agroalimentare, sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului.


  Articolul 37

  Termenii de specialitate în înţelesul prezentei ordonanţe sunt definiţi în anexa la prezenta ordonanţă.


  Articolul 38

  (1) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei va stabili, prin ordin, conţinutul următoarelor documente:
  -------------
  Lit. a) a art. 38 a fost abrogată de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  -------------
  Lit. b) a art. 38 a fost abrogată de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.
  c) autorizaţia pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);
  --------------
  Lit. c) a art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  d) autorizaţia pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor;
  --------------
  Lit. d) a art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  ------------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  f) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);
  --------------
  Lit. f) a art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  g) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor;
  --------------
  Lit. g) a art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  ------------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  ------------
  Lit. i) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  j) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);
  ------------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  k) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor.
  ------------
  Lit. k) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  (2) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei împreună cu formularele tip vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 39

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabara
  Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei
  mediului,
  Aurel Constantin Ilie
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu


  Anexa 1

  DEFINIREA
  termenilor de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă
  1. Produs de protecţie a plantelor: orice produs din categoria celor definite la pct. 2 şi 3, condiţionat şi ambalat în vederea prezentării, vânzării şi utilizării.
  ------------
  Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  2. Pesticid: orice substanţa chimica sau combinaţie de substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultura şi în silvicultura pentru tratamente de protecţie a plantelor ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în păduri, păşuni şi fâneţe, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole.
  ------------
  Pct. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  3. Alte produse de protecţie a plantelor: produse ce se utilizează ca regulatori de creştere şi fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre şi postrecoltă a fructelor în scopul prevenirii deteriorării acestora pe timpul transportului sau la depozitarii; adjuvanti la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago şi chromoatractive) şi repelent; biopreparatele pe bază de microorganisme, virusuri şi cele pe bază de insecte entomofage, precum şi alte asemenea mijloace care au ca scop creşterea vigorii şi rezistentei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltării şi fructificării plantelor, ameliorarea stării lor fitosanitare şi a recoltelor.
  ------------
  Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  4. Substanţa activa: componenta sau componentele biologic active care intră în compozitia unui produs de protecţie a plantelor.
  ------------
  Pct. 4 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  5. Formulare - condiţionare: operaţiuni prin care substanţa activa se prelucreaza sub forma de produs utilizabil - pulberi de prafuit, pulberi pentru tratarea seminţelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, soluţii, granule etc. - prin adăugarea unor componente organice sau anorganice cu rol diluant sau adjuvant.
  6. Fabricare: obţinerea, prin instalaţii şi prelucrari speciale, de substanţe active, formularea acestora sub forma de produse utilizabile şi ambalarea lor în scopul prezentării şi comercializării.
  7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial în altul, în general mai mic, pentru vînzare ulterioară.
  8. Fabricant - producător: societate sau organizaţie autorizata, din sectorul public sau privat, a carei activitate consta în fabricarea de substanţe active, formularea lor sub forma de produse utilizabile şi ambalarea sau reambalarea acestora în scopul prezentării şi comercializării spre utilizare în agricultura şi în silvicultura.
  9. Comercializare: ansamblul de activităţi autorizate pentru promovarea comercială a produselor - inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vînzare pe piaţa interna sau externa.
  10. Comerciant: persoana juridică autorizata care se ocupa de comercializarea produselor de protecţie a plantelor, inclusiv de importul, exportul şi distribuirea interna a acestora.
  ------------
  Pct. 10 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizata sa fabrice şi/sau sa comercializeze produse de protecţie a plantelor, inclusiv cele autorizate pentru importul şi distribuirea produselor pe piaţa interna.
  ------------
  Pct. 11 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  12. Distribuire: ansamblu de operaţiuni prin care produsele de protecţie a plantelor sunt dirijate de fabricanti, importatori sau de comercianţi intermediari autorizaţi spre utilizatorii de pe piaţa interna, prin circuitele comerciale legale.
  ------------
  Pct. 12 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  13. Redistribuire: operaţiune care este permisă a se face numai între utilizatori pentru vânzarea-cumpărarea cantităţilor de produse în limitele termenelor lor de valabilitate, care depăşesc nevoile proprii de utilizare.
  14. Omologare: procedura prin care autorităţile naţionale competente aproba utilizarea pe teritoriul tarii a produselor de protecţie a plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în agricultura şi în silvicultura, după examinarea datelor ştiinţifice prezentate de fabricanti şi de autorităţile ştiinţifice proprii, competente, care atesta ca produsul este eficient pentru utilizarile prevăzute şi nu prezintă sau prezintă riscuri acceptate pentru sănătatea umană şi animala sau pentru mediul înconjurător.
  ------------
  Pct. 14 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  15. Utilizatori: orice persoană fizica sau juridică care intră în posesia unui produs de protecţie a plantelor pentru a-l utiliza în scopul pentru care a fost omologat, în special producătorii agricoli şi silvici, precum şi prestatorii de tratamente de protecţie a plantelor.
  ------------
  Pct. 15 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  16. Protecţia utilizatorilor: ansamblu de norme, instrucţiuni tehnice, mijloace, măsuri, informaţii şi atenţionari ce trebuie asigurate de autorităţile de protecţie a plantelor, fabricanti, comercianţi şi personalul sanitar pentru utilizarea corecta a produselor de protecţie a plantelor fără riscuri asupra utilizatorilor.
  ------------
  Pct. 16 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  17. Produse reglementate cu stricteţe: produse a căror fabricare, comercializare şi utilizare este reglementată cu stricteţe, pe motive toxice şi/sau ecologice.
  18. Autorităţi competente: organisme guvernamentale însărcinate sa reglementeze fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor, sa organizeze şi sa exercite controlul asupra respectării legislaţiei în acest domeniu.
  ------------
  Pct. 18 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
  ----------------