LEGE nr. 279 din 17 octombrie 2007
pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Proiectele de legi sau propunerile legislative privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit prevederilor alin. (1), se înaintează Parlamentului în vederea adoptării, după consultarea prealabilă prin referendum, în condiţiile legii, a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective.
  (3) Referendumul se organizează numai în unitatea administrativ-teritorială sau în localitatea componentă a cărei denumire urmează a fi schimbată."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 17 octombrie 2007.
  Nr. 279.
  ---------