HOTĂRÂRE nr. 81 din 15 februarie 2019privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU,
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda

  București, 15 februarie 2019.
  Nr. 81.

  ANEXĂ

  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

  Nr. crt.

  Termenul de realizare a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

  Descrierea acțiunii

  Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea

  Modalitatea de realizare a acțiunii

  0

  1

  2

  3

  4

  1.

  Cu cel puțin 90 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  26 februarie 2019
  Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Aducerea la cunoștință publică a zilei de referință

  Guvernul

  Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

  2.

  Cu două zile înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:
  1 martie 2019
  Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central

  Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

  În scris și prin mass-media

  3.

  În termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  2 martie 2019
  Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție in Biroul Electoral Central

  Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

  Prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

  4.

  În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  3 martie 2019
  Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Alegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia

  Judecătorii desemnați în Biroul Electoral Central

  Prin vot secret

  5.

  În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  4 martie 2019
  Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European

  Președintele Biroului Electoral Central

  Proces-verbal

  6.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  6 martie 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral Central

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  7.

  În termen de 48 de ore de la înființarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  6 martie 2019
  Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Partidele politice componente ale alianței

  În scris

  8.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de:
  7 martie 2019
  Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electorale

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie pronunțată în ședință publică

  9.

  În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  7 martie 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral Central

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Prin hotărâre definitivă

  10.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  8 martie 2019
  Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Orice persoană fizică sau juridică interesată

  În scris

  11.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  8 martie 2019
  Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Semnatarii protocolului

  În scris

  12.

  În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, cel mai târziu la data de:
  9 martie 2019
  Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Hotărâre definitivă

  13.

  În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință
  12 martie 2019
  Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegerii

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  14.

  În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  27 martie 2019
  Art. 39 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

  Consiliul Național al Audiovizualului

  Prin decizie

  15.

  Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:
  27 martie 2019
  Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele tribunalului

  Prin publicare în presă

  16.

  Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  27 martie 2019
  Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Asigurarea sediului și dotarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
  Instituirea măsurilor de pază și protecție la sediile birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Prefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecții
  Ministerul Afacerilor Externe
  Ministerul Afacerilor Interne
   

  17.

  Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  28 martie 2019
  Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Depunerea cererilor de înscriere în listele electorale speciale

  Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reședința în România

  Cerere scrisă adresată primarului localității de domiciliu sau de reședință

  18.

  Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  28 martie 2019
  Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

  Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau candidații independenți

  În scris

  19.

  Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință:
  28 martie 2019, ora 24,00
  Art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Depunerea și înregistrarea candidaturilor

  Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independenți

  În scris la Biroul Electoral Central

  20.

  Cu 60 de zile înainte de ziua de referință
  28 martie 2019
  Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Desemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele tribunalului

  În ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții

  21.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de:
  29 martie 2019
  Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Înaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia

  Biroul Electoral Central

  În scris

  22.

  În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral
  29 martie 2019
  Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărâre

  23.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  29 martie 2019
  Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a listelor de candidați și a candidaturilor independente

  Biroul Electoral Central

  Prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune

  24.

  În termen de 24 de ore de la comunicarea semnelor electorale, dar nu mai târziu de
  29 martie 2019
  Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Pronunțarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electorale

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie

  25.

  În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  30 martie 2019
  Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea semnelor electorale

  Persoanele interesate

  În scris

  26.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral, cel mai târziu la data de:
  30 martie 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  27.

  În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  31 martie 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie definitivă

  28.

  În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  31 martie 2019
  Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electorale

  Tribunalul București

  Prin hotărâre definitivă

  29.

  În cel mult 24 de ore de la pronunțare, cel mai târziu la data de:
  1 aprilie 2019
  Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către contestatari și Biroul Electoral Central a hotărârii pronunțate asupra contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale

  Tribunalul București

  În scris

  30.

  A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau, după caz, a termenului prevăzut la. art. 43 alin. (7), cel mai târziu la data de:
  30 martie 2019
  sau, după caz,
  1 aprilie 2019
  Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a semnelor electorale admise

  Biroul Electoral Central

  Prin publicare pe pagina proprie de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea I

  31.

  În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială, cel mai târziu la data de:
  6 aprilie 2019
  Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către solicitant a răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială

  Primarii

  În scris

  32.

  În termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  6 aprilie 2019
  Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Admiterea sau respingerea candidaturilor

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie

  33.

  În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar, cel mai târziu la data de:
  7 aprilie 2019
  Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitar

  Biroul Electoral Central

  În scris

  34.

  După primirea răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială
  Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale

  Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România

  În scris, la primarul unității-administrativ-teritoriale

  35.

  În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării
  Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale

  Primarii

  Prin dispoziție

  36.

  În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziției primarului
  Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale

  Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România

  În scris, la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cetățeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România

  37.

  În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestației
  Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Pronunțarea asupra contestațiilor privind soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale

  Judecătoria

  Prin hotărâre

  38.

  Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:
  12 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea candidaturilor

  Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

  În scris

  39.

  În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  13 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

  Tribunalul București

  Prin hotărâre

  40.

  În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii de către Tribunalul București, cel mai târziu la data de:
  14 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Declararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

  Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

  În scris

  41.

  În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de apel, cel mai târziu la data de:
  15 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea apelului asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor

  Curtea de Apel București

  Prin hotărâre definitivă

  42.

  Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  15 aprilie 2019
  Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

  Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți

  Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune

  43.

  În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4), cel mai târziu la data de:
  16 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Rămânerea definitivă a candidaturilor

  Biroul Electoral Central

  Proces-verbal
  Candidaturile definitive sunt aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.

  44.

  După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  17 aprilie 2019
  Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus liste de candidați, precum și a candidaților independenți

  Biroul Electoral Central

  Prin tragere la sorți
  Candidații independenți se trec la sfârșitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.

  45.

  În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  17 aprilie 2019
  Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral Central

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European

  În scris

  46.

  În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de:
  18 aprilie 2019
  Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European

  Președintele Biroului Electoral Central

  Prin tragere la sorți

  47.

  În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  18 aprilie 2019
  Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la serviciile publice de radio și televiziune

  Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune
   

  48.

  În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  18 aprilie 2019
  Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidaților

  Biroul Electoral Central

  Prin publicare pe pagina de internet proprie

  49.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  20 aprilie 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  50.

  În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  21 aprilie 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Prin hotărâre definitivă

  51.

  După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de:
  26 aprilie 2019
  Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral

  Primarii

  Prin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei

  52.

  Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  27 aprilie 2019
  Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoțite de copiile documentelor de identitate

  Primarii

  În scris

  53.

  Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  27 aprilie 2019
  Art. 34 alin. (1) și (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

  Aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestora
  Aducerea la cunoștința publică a numerotării fiecărei secții de votare din străinătate, precum și a locurilor de desfășurare a votării

  Primarii, cu sprijinul prefecților
  Ministrul afacerilor externe

  Prin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării
  Prin ordin

  54.

  Cu 30 de zile înainte de ziua de referință:
  27 aprilie 2019
  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
    

  55.

  Cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  7 mai 2019
  Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării

  Guvernul, la propunerea Institutului Național de Statistică și cu avizul consultativ al Autorității Electorale Permanente

  Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  56.

  Cu 48 de ore înainte de desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora:
  10 mai 2019
  Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a datei ședinței în care va avea loc tragerea la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin orice mijloc de comunicare

  57.

  Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de:
  11 mai 2019
  Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European și care participă la alegeri

  În scris

  58.

  Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:
  12 mai 2019
  Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri

  Președintele biroului electoral

  Proces-verbal

  59.

  Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot:
  12 mai 2019
  Art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019

  Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

  Proces-verbal

  60.

  Cu 15 zile înainte de ziua de referință:
  12 mai 2019
  Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin tragere la sorți

  61.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de:
  14 mai 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  62.

  Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de:
  14 mai 2019
  Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, din biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European

  În scris

  63.

  În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:
  14 mai 2019
  Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către biroul electoral județean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, a listei persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora

  Autoritatea Electorală Permanentă

  În scris

  64.

  În cel mult 2 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  15 mai 2019
  Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București, a listei reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secțiilor de votare

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri

  În scris, sub formă de tabel

  65.

  În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  15 mai 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie definitivă

  66.

  În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26 alin. (3), cel mai târziu la data de:
  16 mai 2019
  Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European

  Președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București ori al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Prin tragere la sorți

  67.

  Până cel mai târziu la data de:
  16 mai 2019
  Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Primarii, cu sprijinul prefecților
   

  68.

  În 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  17 mai 2019
  Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea

  Președintele biroului electoral județean, respectiv președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectiv

  Proces-verbal

  69.

  Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare:
  17 mai 2019
  Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtie

  Primarul

  La cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie

  70.

  Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:
  17 mai 2019
  Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019

  Imprimarea buletinelor de vot

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
   

  71.

  Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință:
  17 mai 2019
  Art. 15 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019

  Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“

  Regia Autonomă „Monetăria Statului“
   

  72.

  Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință:
  17 mai 2019
  Art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019

  Confecționarea timbrelor autocolante

  Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
   

  73.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de:
  18 mai 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  74.

  În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  19 mai 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie definitivă

  75.

  Cu cel puțin 5 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:
  22 mai 2019
  Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale

  Autoritatea Electorală Permanentă

  În scris

  76.

  După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală Permanentă
  Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale

  Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe

  În scris

  77.

  În 2 zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:
  23 mai 2019
  Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Comunicarea către primari a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Președintele biroului electoral județean, sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București, prin intermediul prefecților

  În scris

  78.

  În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:
  24 mai 2019
  Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți

  În scris

  79.

  Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:
  24 mai 2019
  Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare și art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare

  Primarii
   

  80.

  Cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei de referință:
  25 mai 2019
  Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, a listelor electorale, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral

  Prefectul, împreună cu președintele biroului electoral
  Ministerul Afacerilor Externe

  Pe bază de proces-verbal

  81.

  În preziua zilei de referință:
  25 mai 2019, ora 7,00
  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
    

  82.

  În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  25 mai 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București

  Prin decizie definitivă

  83.

  În preziua zilei de referință:
  25 mai 2019
  Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele biroului electoral

  Proces-verbal

  84.

  În ajunul zilei de referință:
  25 mai 2019, ora 18,00
  Art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Prezentarea președintelui biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

  Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia

  Se încheie proces-verbal

  85.

  În ziua de referință:
  26 mai 2019, ora 6,00
  Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, listele electorale speciale, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control

  Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a observatorilor

  Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.

  86.

  În ziua de referință:
  26 mai 2019, ora 7,00
  Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII
    

  87.

  În ziua de referință:
  26 mai 2019, ora 21,00
  Art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  ÎNCHIDEREA VOTĂRII
   
  Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.

  88.

  În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:
  27 mai 2019
  Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Numărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale
  Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, însoțit de listele electorale utilizate în secția de votare

  Președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv

  Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu pază înarmată

  89.

  În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale
  Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare

  Misiunile diplomatice și consulatele

  Prin mijloace electronice

  90.

  În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:
  27 mai 2019, ora 21,00
  Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

  Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum și candidații independenți

  Cerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

  91.

  În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, cel mai târziu la data de:
  27 mai 2019
  Art. 49 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea
  Transmiterea unei copii, contrasemnate și ștampilate, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la Tribunalul București

  Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București
  Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Cu pază înarmată

  92.

  În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare:
  29 mai 2019
  Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019

  Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral județean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului București

  Biroul electoral județean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului București

  Dosare sigilate și ștampilate, care se înaintează cu pază înarmată

  93.

  În cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I:
  29 mai 2019, ora 21,00
  Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Soluționarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie

  94.

  După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București
  Art. 52 alin. (1)-(3) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Calcularea pragului electoral și a coeficientului electoral și stabilirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate
  Aducerea la cunoștința publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a candidaților independenți care au întrunit coeficientul electoral
  Repartizarea mandatelor prin metoda d’Hondt
  Înmânarea certificatului constatator al alegerii candidaților aleși

  Biroul Electoral Central

  Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului
  Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.

  95.

  După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea rezultatului alegerilor
  Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

  Validarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I

  Biroul Electoral Central
   

  -----