HOTĂRÎRE Nr. 62 din 22 februarie 1994
privind reorganizarea capitaniilor de port din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 13 aprilie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Activitatea de siguranţă şi control al navigaţiei potrivit reglementărilor interne şi convenţiilor internaţionale la care România este parte se exercită de către Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul de Stat al Navigaţiei Civile şi capitaniile de port.


  Articolul 2

  Capitaniile de port se reorganizează în capitaniile zonale Constanta, Galaţi, Giurgiu, Tulcea şi Drobeta-Turnu Severin, ca unităţi cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţate integral de la bugetul de stat.
  Capitaniile de port zonale şi capitaniile din componenta acestora sunt cele stabilite în lista anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Capitaniile de port exercita următoarele atribuţii principale:
  a) aplica şi urmăresc respectarea normelor privind siguranţa navigaţiei în apele naţionale ale României de către navele sub pavilion românesc şi străin;
  b) constata şi cercetează infracţiunile în domeniul siguranţei navigaţiei civile, înaintând, după caz, documentaţia întocmită, organelor de ancheta penală;
  c) constata şi sancţionează contravenţiile la normele privind navigaţia civilă;
  d) înmatriculează şi ţin evidenta navelor sub pavilion românesc;
  e) eliberează brevete şi certificate de capacitate şi ţin evidenta personalului navigant;
  f) eliberează documente de identitate pentru personalul navigant român în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale la care România este parte;
  g) organizează sesiuni de examene pentru obţinerea de brevete şi certificate de capacitate pentru personalul navigant;
  h) cercetează evenimentele de navigaţie care au loc în apele naţionale, în zona lor de activitate;
  i) controlează respectarea normelor privind prevenirea poluarii apelor de către nave, cercetează şi sancţionează cazurile de poluare;
  j) urmăresc desfăşurarea activităţii de pilotaj al navelor în zonele în care pilotajul este obligatoriu;
  k) coordonează activităţile de stingere a incendiului la nave, de salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol;
  l) coordonează şi controlează traficul navelor străine care navighează în apele naţionale;
  m) controlează modul de respectare a normelor privind intrarea, staţionarea şi plecarea navelor din porturile româneşti.


  Articolul 4

  Punctele 2-7 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/1992 se modifica corespunzător.
  Orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministrul transporturilor,
  Paul Teodoru
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  LISTA
  capitaniilor de port zonale şi capitaniile din componenta acestora
    Nr. crt.Denumirea căpităniilor de port zonaleSediul căpităniilor de port zonaleCăpităniile din componenţa căpităniilor de port zonale
    0123
    1.Căpitănia Zonală ConstanţaIncinta Portului ConstanţaCăpitănia portului Constanţa
          Căpitănia portului Midia,
          Căpitănia portului Ovidiu
          Căpitănia portului Luminiţa
          Căpitănia portului Agigea
          Căpitănia portului Basarabi
          Căpitănia portului Medgidia
          Căpitănia portului Mangalia
          Căpitănia portului Cernavodă
          Oficiul Căpităniei portului Tomis
          Oficiul Căpităniei portului Lacu Mamaia
    2.Căpitănia Zonală TulceaMunicipiul Tulcea,Căpitănia portului Tulcea
        str. Portului nr. 26Căpitănia portului Sulina
          Căpitănia portului
          Sfântu Gheorghe
          Căpitănia portului Mahmudia
          Căpitănia portului Chilia Veche
          Căpitănia portului Jurilovca
          Căpitănia portului Crişan
          Căpitănia portului Isaccea
    3.Căpitănia Zonală GalaţiMunicipiul Galaţi,Căpitănia portului Galaţi
        str. Portului nr. 32Căpitănia portului Brăila
          Căpitănia portului Măcin
          Căpitănia portului Hîrşova
          Căpitănia portului Bicaz
          Căpitănia portului Feteşti
          Căpitănia portului Ostrov
          Căpitănia portului Pîrjoaia
          Căpitănia portului Pădureni
    4.Căpitănia Zonală GiurgiuIncinta Portului GiurgiuCăpitănia portului Giurgiu
          Căpitănia portului Călăraşi
          Căpitănia portului Olteniţa
          Căpitănia portului Turnu Măgurele
          Căpitănia portului Zimnicea
          Căpitănia portului Corabia
          Căpitănia portului Snagov
    5.Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, str. portului nr. 3Căpitănia Portului Drobeta-Turnu Severin
          Căpitănia portului Calafat
          Căpitănia portului Ostrovu Mare
          Căpitănia portului Orşova
          Căpitănia portului Drencova
          Căpitănia portului Moldova Veche
          Căpitănia portului Timişoara
          Căpitănia portului Dej
          Căpitănia portului Bechet

  --------------