ORDIN nr. 3.629 din 2 mai 2018privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 11 iunie 2018
  În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) lit. f) și al art. 342 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională pentru Calificări, prin Centrul Național de Acreditare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 2 mai 2018.
  Nr. 3.629.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor
  de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi