LEGE nr. 196 din 6 noiembrie 2000pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, cu următoarea modificare:– Articolul unic va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Se aprobă achiziția de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin derogare de la dispozițiile art. 42 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, a unui imobil compus din construcții în suprafața totală de 1.200 mý și cota-parte indiviză din terenul aferent, situat în municipiul București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, aflat în patrimoniul Societății Comerciale «Comprest» - S.A., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION DIACONESCU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS

  --------