RECTIFICARE nr. 75 din 27 iunie 2019referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 15 iulie 2019
    În cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iunie 2019, se face următoarea rectificare:– la titlul anexei nr. 7 la criteriile de performanță, în loc de: „… serviciilor private pentru situații de urgență“ se va citi: „… serviciilor voluntare pentru situații de urgență“.
    ----