ORDIN nr. 57 din 31 martie 2005
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 14 aprilie 2005  În baza:
  - Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;
  - prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 31 martie 2005.
  Nr. 57.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 31/03/2005