ANEXE din 31 martie 2021privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 - 2022
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 bis din 12 aprilie 2021 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 385 din 31 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 12 aprilie 2021.


  Anexa nr. 1

  Domeniile și programele de studii universitare de master,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau
  limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți
  care pot fi școlarizați în anul universitar 2021 - 2022,
  în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați

  1

  Inginerie chimică

  Aplicații ale chimiei în expertize juridice**

  București

  română

  IF

  120

  550

  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**

  București

  română

  IF

  120

  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria proceselor chimice**

  București

  română

  IF

  120

  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**

  București

  română

  IF

  120

  Micro - și nanomateriale**

  București

  română

  IF

  120

  Polimeri și biopolimeri inteligenți/ Smart polymers and biopolymers**

  București

  engleză

  IF

  120

  Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design**

  București

  engleză

  IF

  120

  Produse farmaceutice și cosmetice**

  București

  română

  IF

  120

  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**

  București

  română

  IF

  120

  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**

  București

  română

  IF

  120

  Știința și ingineria polimerilor**

  București

  română

  IF

  120

  Biorafinării și bioproduse**

  București

  română

  IF

  120

  2

  Inginerie electrică

  Electronică de putere și acționări electrice inteligente**

  București

  română

  IF

  120

  300

  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles**

  București

  engleză

  IF

  120

  Inginerie electrică și informatică aplicată**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme electrice avansate**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**

  București

  română

  IF

  120

  3

  Inginerie energetică

  Eficiență energetică**

  București

  română

  IF

  120

  450

  Energetica orașelor inteligente**

  București

  română

  IF

  120

  Hidro-informatică și ingineria apei**

  București

  română

  IF

  120

  Informatică aplicată în energetică**

  București

  română

  IF

  120

  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie energetică/ Energy engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Inginerie nucleară**

  București

  română

  IF

  120

  Servicii energetice**

  București

  română

  IF

  120

  Surse regenerabile de energie**

  București

  română

  IF

  120

  4

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems**

  București

  engleză

  IF

  120

  1000

  Circuite și sisteme integrate de comunicații**

  București

  română

  IF

  120

  Comunicații fără fir avansate/ Advanced wireless communications**

  București

  engleză

  IF

  120

  Comunicații mobile**

  București

  română

  IF

  120

  Comunicații multimedia**

  București

  română

  IF

  120

  Electronică și informatică aplicată**

  București

  română

  IF

  120

  Electronică și informatică medicală**

  București

  română

  IF

  120

  Imagistică avansată medicală**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul serviciilor și rețelelor**

  București

  română

  IF

  120

  Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics**

  București

  engleză

  IF

  120

  Microelectronică și nanoelectronică**

  București

  română

  IF

  120

  Microsisteme**

  București

  română

  IF

  120

  Nano-bio-inginerie și managementul mediului**

  București

  română

  IF

  120

  Optoelectronică**

  București

  română

  IF

  120

  Rețele integrate de telecomunicații**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme inteligente pentru transporturi**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme telematice pentru transporturi**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii software avansate pentru comunicații**

  București

  română

  IF

  120

  Telecomunicații**

  București

  română

  IF

  120

  Electric Vehicle Propulsion and Control**

  București

  engleză

  IF

  120

  5

  Inginerie aerospațială

  Avionică și navigație aerospațială**

  București

  română

  IF

  120

  250

  Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Inginerie și management aerospațial**

  București

  română

  IF

  120

  Management aeronautic**

  București

  română

  IF

  120

  Propulsie aerospațială și protecția mediului**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme holistice spațiale**

  București

  română

  IF

  120

  Structuri aeronautice și spațiale**

  București

  română

  IF

  120

  6

  Ingineria autovehiculelor

  Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor**

  București

  română

  IF

  120

  150

  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor**

  București

  română

  IF

  120

  7

  Ingineria transporturilor

  Logistica transporturilor**

  București

  română

  IF

  120

  175

  Management în transporturi**

  București

  română

  IF

  120

  Transport și trafic urban**

  București

  română

  IF

  120

  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**

  București

  engleză

  IF

  120

  8

  Ingineria produselor alimentare

  Ingineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare**

  București

  română

  IF

  120

  100

  Tehnologii avansate în industria alimentară**

  București

  română

  IF

  120

  9

  Calculatoare și tehnologia informației

  Administrarea bazelor de date**

  București

  română

  IF

  120

  900

  Arhitecturi avansate de calculatoare**

  București

  română

  IF

  120

  e-Guvernare**

  București

  română

  IF

  120

  Grafică, multimedia și realitate virtuală**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Ingineria sistemelor internet**

  București

  română

  IF

  120

  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence**

  București

  engleză

  IF

  120

  Management în tehnologia informației**

  București

  română

  IF

  120

  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs**

  București

  franceză

  IF

  120

  Securitatea rețelelor informatice complexe**

  București

  română

  IF

  120

  Servicii software avansate**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme avansate de securitate/ Advanced cybersecurity**

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme de calcul paralele și distribuite/ Parallel and distributed computer systems**

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme de programe financiare/ Financial Computing**

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme inteligente și vederea artificială**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologia informației aplicată în aviație/ Information Technologies Applied in Aviation**

  București

  engleză

  IF

  120

  10

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică industrială**

  București

  română

  IF

  120

  440

  Control avansat și sisteme în timp real**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management**

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul și protecția informației**

  București

  română

  IF

  120

  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme complexe/ Complex systems**

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems**

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme informatice în medicină**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme inteligente de conducere**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme informatice integrate**

  București

  română

  IF

  120

  Robotică și automatizări/ Robotics and Automation**

  București

  engleză

  IF

  120

  11

  Inginerie mecanică

  Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**

  București

  română

  IF

  120

  570

  Concepție integrată în ingineria mecanică**

  București

  română

  IF

  120

  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**

  București

  română

  IF

  120

  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**

  București

  română

  IF

  120

  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**

  București

  română

  IF

  120

  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**

  București

  română

  IF

  120

  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**

  București

  română

  IF

  120

  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**

  București

  română

  IF

  120

  Siguranța și integritatea structurilor**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**

  București

  română

  IF

  120

  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale**

  București

  română

  IF

  120

  Vehicule feroviare de mare viteză**

  București

  română

  IF

  120

  12

  Inginerie industrială

  Concepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques **

  București

  franceză

  IF

  120

  890

  Concepție și management în productică**

  București

  română

  IF

  120

  Design industrial și produse inovative**

  București

  română

  IF

  120

  Design de produs și inginerie inovativă**

  București

  română

  IF

  120

  Echipamente pentru terapii de recuperare**

  București

  română

  IF

  120

  Evaluarea calității materialelor și produselor**

  București

  română

  IF

  120

  Grafică inginerească și design**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria calității**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria proiectării și fabricării produselor**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria securității și sănătății în muncă**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria sistemelor industriale/ Ingénierie des systèmes industriels**

  București

  franceză

  IF

  120

  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie avansată asistată de calculator**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie industrială/ Industrial Engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Logistică industrială**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**

  București

  română

  IF

  120

  Mașini și sisteme de producție**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii și sisteme poligrafice**

  București

  română

  IF

  120

  Aplicații informatice în inginerie industrială**

  București

  română

  IF

  120

  13

  Științe inginerești aplicate

  Bioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**

  București

  română

  IF

  120

  450

  Biomateriale inteligente și aplicații/ Smart biomaterials and applications**

  București

  engleză

  IF

  120

  Biomateriale metalice**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie medicală**

  București

  română

  IF

  120

  Modele de decizie, risc și prognoză**

  București

  română

  IF

  120

  Optometrie avansată**

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**

  București

  română

  IF

  120

  Teoria codării și stocării informației**

  București

  română

  IF

  120

  14

  Mecatronică și robotică

  Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**

  București

  română

  IF

  120

  150

  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**

  București

  română

  IF

  120

  15

  Ingineria materialelor

  Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale**

  București

  română

  IF

  120

  300

  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**

  București

  română

  IF

  120

  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**

  București

  română

  IF

  120

  Știința și managementul testării materialelor**

  București

  română

  IF

  120

  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**

  București

  română

  IF

  120

  16

  Ingineria mediului

  Controlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**

  București

  română

  IF

  120

  330

  Ingineria mediului**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie și management în protecția mediului**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**

  București

  română

  IF

  120

  Protecția mediului în industria materialelor metalice**

  București

  română

  IF

  120

  17

  Inginerie și management

  Antreprenoriat și ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship**

  București

  engleză

  IF

  120

  1050

  Administrarea și ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering**

  București

  engleză

  IF

  120

  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschäfts- und Industrieverwaltung**

  București

  germană

  IF

  120

  Antreprenoriat industrial**

  București

  română

  IF

  120

  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**

  București

  română

  IF

  120

  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**

  București

  română

  IF

  120

  Calitatea produselor și serviciilor industriale**

  București

  română

  IF

  120

  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**

  București

  germană

  IF

  120

  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**

  București

  germană

  IF

  120

  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul proiectelor complexe**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie economică în activități industriale**

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie economică și managementul afacerilor**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul facilităților**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul sistemelor energetice**

  București

  română

  IF

  120

  Marketing industrial**

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și managementul orașelor inteligente**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises**

  București

  engleză

  IF

  120

  18

  Științe ale comunicării

  Comunicare managerială*

  București

  română

  IF

  120

  125

  Tehnologia traducerii automate/ Technologies de la traduction automatiqe*

  București

  franceză

  IF

  120

  19

  Relații internaționale și studii europene

  Studii europene*

  București

  română

  IF

  120

  75

  20

  Economie

  Politici economice europene*

  București

  română

  IF

  120

  75

  21

  Științe ale educației

  Managementul organizațiilor educaționale*

  București

  română

  IF

  120

  125

  Master didactic în Inginerie mecanică

  București

  română

  IF

  120

  Master didactic în Inginerie și management

  București

  română

  IF

  120

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Inginerie civilă și instalații

  Dezvoltare durabilă

  București

  română

  IF

  120

  800

  Dezvoltarea urbană și regională

  București

  română

  IF

  120

  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri

  București

  română

  IF

  120

  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batiment

  București

  franceză

  IF

  120

  Energie, confort și dezvoltare durabilă

  București

  română

  IF

  120

  Infrastructuri durabile de transport

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria clădirilor

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria infrastructurii transporturilor

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie geotehnică

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie hidraulică

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie hidraulică și protecția mediului

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie structurală

  București

  română

  IF

  120

  Inginerie structurală/ Ingénierie des structures

  București

  franceză

  IF

  120

  Inginerie structurală/ Structural engineering

  București

  engleză

  IF

  120

  Interacțiuni în mediul construit/ Interactions in the built environment

  București

  engleză

  IF

  120

  Poduri și tuneluri

  București

  română

  IF

  120

  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii performante pentru protecția mediului urban

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria sistemelor de securitate la incediu și de securitate fizică în clădiri

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și știința mediului acvatic/ Aquatic Enviroment Engineering an Science

  București

  engleză

  IF

  120

  2

  Inginerie geodezică

  Geomatică

  București

  română

  IF

  120

  150

  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă

  București

  română

  IF

  120

  Prelucrarea și analiza datelor geospațiale

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară

  București

  română

  IF

  120

  3

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor

  București

  română

  IF

  120

  150

  Managementul și gestionarea situațiilor de urgență

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme mecanice avansate

  București

  română

  IF

  120

  4

  Inginerie și management

  Managementul proiectelor în construcții

  București

  română

  IF

  120

  50

  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)

  București

  română

  IF

  90

  5

  Științe ale educației

  Management educațional*

  București

  română

  IF

  120

  150

  Management și consiliere educațională*

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)*

  București

  română

  IF

  120

  6

  Filologie

  Traducere și interpretare specializată*

  București

  română, engleză, franceză/ germană/ spaniolă

  IF

  120

  50

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Urbanism

  Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională

  București

  română

  IF

  120

  300

  Management urban pentru orașe competitive

  București

  română

  IF

  120

  Mobilitate urbană

  București

  română

  IF

  120

  Peisaj și teritoriu

  București

  română

  IF

  120

  Proiectare urbană

  București

  română

  IF

  120

  Urbanism și politici publice

  București

  română

  IF

  120

  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Agronomie

  Agricultură durabilă*

  București

  română

  IF

  120

  300

  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță*

  București

  română

  IF

  120

  Consultanță agricolă*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul și expertiza fondului funciar*

  București

  română

  IF

  120

  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară*

  București

  română

  IF

  120

  2

  Horticultură

  Managementul conservării biodiversității*

  București

  română

  IF

  120

  200

  Științe horticole ecologice*

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole*

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol*

  București

  română

  IF

  120

  3

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Agribusiness*

  București

  română

  IF

  120

  400

  Agribusiness*

  București

  română

  IFR

  120

  Management în agroturism și alimentație publică*

  București

  română

  IF

  120

  Management în agroturism și alimentație publică*

  București

  română

  IFR

  120

  Management și audit intern*

  București

  română

  IF

  120

  Management și dezvoltare rurală*

  București

  română

  IF

  120

  Management și dezvoltare rurală*

  București

  română

  IFR

  120

  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development*

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul industriei ospitalității rurale/ Management of Rural Hospitality Industry*

  București

  engleză

  IF

  120

  4

  Biotehnologii

  Biotehnologie și antreprenoriat/ Biotechnology and entrepreneurship*

  București

  engleză

  IF

  120

  200

  Biotehnologie și siguranță alimentară*

  București

  română

  IF

  120

  Biotehnologii în industria farmaceutică*

  București

  română

  IF

  120

  Biotehnologii în protecția mediului*

  București

  română

  IF

  120

  5

  Ingineria produselor alimentare

  Biosecuritatea produselor alimentare*

  București

  română

  IF

  120

  250

  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher*

  București

  română

  IF

  120

  Expertiza produselor agroalimentare*

  București

  română

  IF

  120

  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity*

  București

  engleză

  IF

  120

  Tehnologii speciale în industria alimentară*

  București

  română

  IF

  120

  6

  Zootehnie

  Antreprenoriat în producțiile animaliere*

  București

  română

  IF

  120

  75

  7

  Ingineria mediului

  Geomatică pentru ingineria mediului*

  București

  română

  IF

  120

  175

  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*

  București

  română

  IF

  120

  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*

  București

  română

  IFR

  120

  8

  Inginerie și management

  Managementul investițiilor în ecosisteme*

  București

  română

  IF

  120

  50

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Matematică

  Algebră, geometrie și criptografie

  București

  română

  IF

  120

  350

  Algebră, geometrie și criptografie/ Algebra, Geometry and Cryptography

  București

  engleză

  IF

  120

  Matematică didactică

  București

  română

  IF

  120

  Analiză matematică și aplicații

  București

  română

  IF

  120

  Probabilități și statistică în finanțe și științe

  București

  română

  IF

  120

  Studii avansate în matematică/ Advanced Studies in Matematics

  București

  engleză

  IF

  120

  2

  Informatică

  Inginerie software

  București

  română

  IF

  120

  400

  Inteligență artificială

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme distribuite

  București

  română

  IF

  120

  Securitate și logică aplicată

  București

  română

  IF

  120

  Baze de date și tehnologii software

  București

  română

  IF

  120

  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence

  București

  engleză

  IF

  120

  Securitate și logică aplicată/ Security and Applied Logic

  București

  engleză

  IF

  120

  Știința datelor/ Data Science

  București

  engleză

  IF

  120

  Baze de date și tehnologii software*

  București

  română

  IFR

  120

  Procesarea limbajului natural/ Natural language Processing**

  București

  engleză

  IF

  120

  3

  Fizică

  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații**

  București

  română

  IF

  120

  500

  Fizica materialelor avansate și nanostructuri**

  București

  română

  IF

  120

  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructures**

  București

  engleză

  IF

  120

  Fizica mediului și a polimerilor ecologici**

  București

  română

  IF

  120

  Fizică medicală**

  București

  română

  IF

  120

  Fizică teoretică și computațională**

  București

  română

  IF

  120

  Fizică teoretică și computațională/ Theoretical and Computational Physics**

  București

  engleză

  IF

  120

  Optică, laseri și aplicații**

  București

  română

  IF

  120

  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)*

  București

  română

  IF

  120

  4

  Chimie

  Biomolecule**

  București

  română

  IF

  120

  300

  Chimia materialelor avansate**

  București

  engleză

  IF

  120

  Chimia medicamentelor și produselor cosmetice**

  București

  română

  IF

  120

  5

  Geografie

  Climatologie și resurse de apă*

  București

  română

  IF

  120

  600

  Dezvoltare teritorială inteligentă*

  București

  română

  IF

  120

  Geodemografie și vulnerabilități socio- teritoriale*

  București

  română

  IF

  120

  Geografie aplicată și dezvoltare regională*

  București

  română

  IF

  120

  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru*

  București

  română

  IF

  120

  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul dezastrelor*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul resurselor și activităților turistice*

  București

  română

  IF

  120

  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale*

  București

  română

  IF

  120

  Sisteme informaționale geografice*

  București

  română

  IF

  120

  6

  Știința mediului

  Evaluarea integrată a stării mediului**

  București

  română

  IF

  120

  200

  Managementul integrat al capitalului natural**

  București

  română

  IF

  120

  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă**

  București

  română

  IF

  120

  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice**/ Sustenability of SocioEcological Systems

  București

  engleză

  IF

  120

  7

  Inginerie geologică

  Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale

  București

  română

  IF

  120

  250

  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)

  București

  română

  IF

  120

  Geofizică

  București

  română

  IF

  120

  Geofizică aplicată/ Applied geophysics

  București

  engleză

  IF

  120

  Inginerie geologică și geotehnică ambientală

  București

  română

  IF

  120

  8

  Biologie

  Biologie medicală*

  București

  română

  IF

  120

  550

  Biochimie clinică aplicată*

  București

  română

  IF

  120

  Bioinformatică medicală*

  București

  română

  IF

  120

  Laborator medical*

  București

  română

  IF

  120

  Biochimie și biologie moleculară**

  București

  română

  IF

  120

  Bioinformatică aplicată în științele vieții/ Applied bioinformatics for life science**

  București

  engleză

  IF

  120

  Genetică aplicată și biotehnologie**

  București

  română

  IF

  120

  Microbiologie aplicată și imunologie**

  București

  română

  IF

  120

  Neurobiologie**

  București

  română

  IF

  120

  Biochimie aplicată și biologie moleculară**/ Applied Biochemistry and Molecular Biology

  București

  engleză

  IF

  120

  9

  Drept

  Științe penale*

  București

  română

  IF

  60

  650

  Carieră judiciară*

  București

  română

  IF

  60

  Dreptul afacerilor*

  București

  română

  IF

  60

  Drept privat*

  București

  română

  IF

  60

  Drept fiscal*

  București

  română

  IF

  60

  Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public- privat*

  București

  română

  IF

  60

  Arbitrajul international*

  București

  engleză

  IF

  60

  Drept internațional public*

  București

  română

  IF

  60

  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale**

  București

  română

  IF

  60

  Dreptul Uniunii Europene**

  București

  română

  IF

  60

  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului*

  București

  română

  IF

  60

  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale *

  București

  franceză

  IF

  60

  Drept economic european*

  București

  germană

  IF

  60

  10

  Științe administrative

  Managementul achizițiilor publice*

  București

  română

  IF

  120

  400

  Administrarea relațiilor publice și asistență managerială*

  București

  română

  IF

  120

  Administrarea și dezvoltarea resurselor umane*

  București

  română

  IF

  120

  Administrație publică și eficiența sistemului administrativ*

  București

  română

  IF

  120

  Administrație și politici publice în Uniunea Europeană*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul crizelor*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul informației și al documentelor*

  București

  română

  IF

  120

  11

  Științe ale comunicării

  Campanii de comunicare în publicitate și relații publice*

  București

  română

  IF

  120

  780

  Consultanță și expertiză în publicitate*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și resurse umane*

  București

  română

  IF

  120

  Gestionarea informației în societatea contemporană*

  București

  română

  IF

  120

  Jurnalism și comunicare politică*

  București

  română

  IF

  120

  Jurnalism tematic*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul instituțiilor mass-media*

  București

  română

  IF

  120

  Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societe*

  București

  franceză

  IF

  120

  Publicitate și comunicare digitală/ Advertising and digital Communication*

  București

  engleză

  IF

  120

  Modele de comunicare și relații publice*

  București

  română

  IF

  120

  Cercetare aplicativă în Științele comunicării**

  București

  română

  IF

  120

  Producție multimedia și audio-video*

  București

  română

  IF

  120

  Modă, publicitate, consum*

  București

  română

  IF

  120

  12

  Sociologie

  Cercetare sociologică avansată**

  București

  română

  IF

  120

  675

  Managementul resurselor umane*

  București

  română

  IF

  120

  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională*

  București

  română

  IF

  120

  Cercetare în sociologie/ Research in sociology**

  București

  engleză

  IF

  120

  Devianță socială și criminalitate*

  București

  română

  IF

  120

  Politici publice și management în administrația publică*

  București

  română

  IF

  120

  Sociologia consumului și marketing*

  București

  română

  IF

  120

  Sondaje de opinie, marketing și publicitate*

  București

  română

  IF

  120

  Studii de securitate*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și studii interculturale*/ Communication and Intercultural Studies

  București

  engleză

  IF

  120

  Management intercultural*/ Intercultural Management

  București

  engleză

  IF

  120

  13

  Asistență socială

  Consiliere în asistența socială*

  București

  română

  IF

  120

  375

  Grupuri de risc și servicii sociale de suport*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul serviciilor sociale și de sănătate*

  București

  română

  IF

  120

  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri*

  București

  română

  IF

  120

  Probațiune*

  București

  română

  IF

  120

  14

  Relații internaționale și studii europene

  Relații internaționale

  București

  română

  IF

  120

  150

  Studii europene

  București

  română

  IF

  120

  Tehnici diplomatice

  București

  română

  IF

  120

  Afaceri publice internaționale/ International Public Affairs

  București

  engleză

  IF

  120

  15

  Științe politice

  Politică comparată

  București

  engleză

  IF

  120

  225

  Politică europeană și românească

  București

  română

  IF

  120

  Politica în Europa. State, frontiere și societăți

  București

  franceză

  IF

  120

  Politicile egalității de șanse în context românesc și european

  București

  română

  IF

  120

  Politicile egalității de șanse în context românesc și european

  București

  română, franceză

  IF

  120

  16

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor mici și mijlocii*

  București

  română

  IF

  120

  250

  Consultanță în afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  Consultanță în afaceri/ Business consulting*

  București

  engleză

  IF

  120

  Economie comportamentală/ Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*

  București

  engleză

  IF

  120

  Administrarea afacerilor/ Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)*

  București

  engleză

  IF

  120

  17

  Marketing

  Marketing strategic și managementul vânzărilor

  București

  română

  IF

  120

  50

  18

  Psihologie

  Psihologie aplicată în domeniul securității naționale*

  București

  română

  IF

  120

  650

  Psihologie educațională și consiliere psihologică*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei*

  București

  română

  IF

  120

  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane*

  București

  română

  IF

  120

  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică*

  București

  română

  IF

  120

  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane*

  București

  română

  IF

  120

  Psihoterapie focalizată pe emoții*

  București

  română

  IF

  120

  Terapii cognitiv-comportamentale*

  București

  română

  IF

  120

  19

  Științe ale educației

  Management educațional*

  București

  română

  IFR

  120

  1100

  Management educațional*

  Buzău

  română

  IF

  120

  Management educațional*

  Focșani

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Limbă și literatură (limba română, franceză, germană)

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Istorie

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Geografie

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Filosofie

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Fizică

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Chimie

  București

  română

  IF

  120

  Masterat didactic în Biologie

  București

  română

  IF

  120

  Consiliere școlară și în carieră*

  București

  română

  IF

  120

  Didactici inovative în învățământul primar*

  București

  română

  IF

  120

  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*

  București

  română

  IF

  120

  Formarea formatorilor*

  București

  română

  IF

  120

  Învățare, inovare și coaching în educație*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale*

  București

  română

  IF

  120

  Mentoratul în educație*

  București

  română

  IF

  120

  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)*

  București

  română

  IF

  120

  Psihopedagogia școlii incluzive*

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)*

  București

  română

  IF

  120

  Terapia logopedică în procesele de comunicare*

  București

  română

  IF

  120

  20

  Filologie

  Studii americane*

  București

  engleză

  IF

  120

  1000

  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere*

  București

  rusă

  IF

  120

  Cultura și limbajul organizațiilor europene*

  București

  română

  IF

  120

  Cultură și civilizație ebraică**

  București

  română

  IF

  120

  Didactici ale disciplinelor filologice*

  București

  română

  IF

  120

  Digitalizarea în științe umaniste/ Digital Humanities*

  București

  engleză

  IF

  120

  Etnologie, antropologie culturală și folclor*

  București

  română

  IF

  120

  Masterat european pentru formarea interpreților de conferință*

  București

  română

  IF

  120

  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații*

  București

  engleză

  IF

  120

  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități*

  București

  română

  IF

  120

  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice*

  București

  română

  IF

  120

  Lingvistică teoretică și aplicată**

  București

  română

  IF

  120

  Studii culturale balcanice*

  București

  română

  IF

  120

  Studii culturale britanice*

  București

  engleză

  IF

  120

  Studii est-asiatice*

  București

  română

  IF

  120

  Studii franceze și francofone*

  București

  franceză

  IF

  120

  Masterat de studii hispanice/ Master de estudios hispanicos*

  București

  spaniolă

  IF

  120

  Studii literare**

  București

  română

  IF

  120

  Teoria și practica editării*

  București

  română

  IF

  120

  Traducere specializată și studii terminologice*

  București

  română

  IF

  120

  Traducerea textului literar contemporan*

  București

  engleză

  IF

  120

  Traductologie latino-romanică*

  București

  română

  IF

  120

  21

  Filosofie

  Etică aplicată în societate, afaceri și organizații

  București

  română

  IF

  120

  450

  Filosofie, politică și economie/ Philosophy, politics and economics

  București

  engleză

  IF

  120

  Istoria și circulația ideilor filosofice

  București

  română

  IF

  120

  Program masteral în științe cognitive - Open mind

  București

  engleză

  IF

  120

  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale

  București

  română

  IF

  120

  Filosofie și gândire critică*

  București

  română

  IF

  120

  Filosofie analitică/ Analytic Philosophy

  București

  engleză

  IF

  120

  22

  Istorie

  Experimente ale modernității

  București

  română

  IF

  120

  450

  Interfețe culturale în preistorie și antichitate

  București

  română

  IF

  120

  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

  București

  română

  IF

  120

  Istoria comunismului în România

  București

  română

  IF

  120

  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)

  București

  română

  IF

  120

  Istoria și practica relațiilor internaționale

  București

  română

  IF

  120

  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural

  București

  română

  IF

  120

  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXI

  București

  română

  IF

  120

  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană

  București

  română

  IF

  120

  Politică și societate în secolul al XX-lea

  București

  română

  IF

  120

  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

  București

  română

  IF

  120

  23

  Teologie

  Artă sacră în contemporaneitate

  București

  română

  IF

  120

  550

  Asistența socială a bisericii

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare biblică și eclesială

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox

  București

  română

  IF

  120

  Doctrină și cultură creștină

  București

  română

  IF

  120

  Exegeză și ermineutică biblică

  București

  română

  IF

  120

  Istorie și tradiție creștină

  București

  română

  IF

  120

  Pastorație și viață liturgică

  București

  română

  IF

  120

  Patrimoniu creștin european

  București

  română

  IF

  120

  Studii religioase și educație creștină

  București

  română

  IF

  120

  Teologia și misiunea socială a bisericii

  București

  română

  IF

  120

  Teologie baptistă

  București

  română

  IF

  120

  Turism și patrimoniu religios

  București

  română

  IF

  120

  Managementul economic și administrarea unităților bisericești*

  București

  română

  IF

  120

  Spiritualitate creștină și viață sănătoasă*

  București

  română

  IF

  120

  24

  Studii culturale

  Cultură și politică în context european și internațional*

  București

  română

  IF

  120

  250

  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**

  București

  română

  IF

  120

  Studii culturale Slave: Rusia și țările slave din Europa Centrala și de Est**

  București

  română

  IF

  120

  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)**

  București

  română

  IF

  120

  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**

  București

  română

  IF

  120

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Medicină

  Biofizică medicală și biotehnologie celulară

  București

  română

  IF

  120

  200

  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice

  București

  română

  IF

  120

  Nutriție și siguranță alimentară

  București

  română

  IF

  90

  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Drept

  Drept antreprenorial

  București

  română

  IF

  120

  75

  Dreptul european al afacerilor*

  București

  română

  IF

  60

  2

  Științe administrative

  Administrație publică și integrare europeană*

  București

  română

  IF

  120

  225

  Administrație și management public*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul resurselor umane în sectorul public*

  București

  română

  IF

  120

  3

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor*

  București

  engleză

  IF

  120

  1075

  Administrarea afacerilor comerciale*

  București

  română

  IF

  120

  Administrarea afacerilor în turism*

  București

  română

  IF

  120

  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*

  București

  engleză

  IF

  120

  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*

  București

  franceză

  IF

  120

  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*

  București

  germană

  IF

  120

  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei*

  București

  engleză

  IF

  120

  Business*

  București

  română

  IF

  120

  Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services*

  București

  engleză

  IF

  120

  Geopolitică și afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  Management și marketing în turism*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului*

  București

  română

  IF

  120

  MBA Româno-Canadian*

  București

  engleză

  IF

  120

  MBA Româno-Francez INDE*

  București

  engleză

  IF

  120

  MBA Româno-Francez INDE*

  București

  engleză

  IFR

  120

  MBA Româno-German "Management antreprenorial"*

  București

  germană

  IF

  120

  Afaceri digitale și inovație*

  București

  engleză

  IF

  120

  4

  Cibernetică și statistică

  Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii*

  București

  română

  IF

  120

  225

  Cibernetică și economie cantitativă**

  București

  română

  IF

  120

  Statistică aplicată și data science**

  București

  română

  IF

  120

  5

  Informatică economică

  Baze de date-suport pentru afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  375

  E-Business*

  București

  română

  IF

  120

  Informatică economică**

  București

  română

  IF

  120

  Securitatea informatică*

  București

  engleză

  IF

  120

  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice*

  București

  română

  IF

  120

  6

  Contabilitate

  Analiză financiară și evaluare*

  București

  română

  IF

  120

  650

  Business services*

  București

  română

  IF

  120

  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional*

  București

  română

  IF

  120

  Contabilitate internațională*

  București

  română

  IF

  120

  Contabilitate, audit și informatică de gestiune*

  București

  română

  IF

  120

  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/ Accounting, Audit and Management Informatic System*

  București

  engleză

  IF

  120

  Contabilitate, control și expertiză*

  București

  română

  IF

  120

  Contabilitatea afacerilor/ Business Accounting*

  București

  engleză

  IF

  120

  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice*

  București

  română

  IF

  120

  Informatică de gestiune*

  București

  română

  IF

  120

  7

  Economie

  Comunicare în afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  350

  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare*

  București

  română

  IF

  120

  Economie ecologică*

  București

  română

  IF

  120

  Economie europeană**

  București

  română

  IF

  120

  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională*

  București

  română

  IF

  120

  8

  Finanțe

  Fiscalitate*

  București

  română

  IF

  120

  530

  Bănci și asigurări*

  București

  română

  IF

  120

  Cercetări avansate în finanțe**

  București

  română

  IF

  120

  Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance*

  București

  engleză

  IF

  120

  Finanțe corporative*

  București

  română

  IF

  120

  Finanțe și bănci - DOFIN*

  București

  română

  IF

  120

  Management financiar și investiții*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul sistemelor bancare*

  București

  română

  IF

  120

  Tehnici actuariale*

  București

  română

  IF

  120

  9

  Management

  Managementul proiectelor*

  București

  română

  IF

  120

  750

  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor*

  București

  română

  IF

  120

  Management și marketing internațional*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor*

  Piatra-Neamț

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor/ Business Management*

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul afacerilor mici și mijlocii*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor mici și mijlocii*

  Deva

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor prin proiecte*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul resurselor umane*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul serviciilor de sănătate*

  București

  română

  IF

  120

  10

  Marketing

  Cercetare fundamentală de marketing**

  București

  română

  IF

  120

  730

  Cercetări de marketing*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul marketingului*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing internațional*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing online*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing strategic*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing și comunicare în afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing și dezvoltare durabilă*

  București

  română

  IF

  120

  Marketing și management în servicii publice*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management*

  București

  engleză

  IF

  120

  Relații publice în marketing*

  București

  română

  IF

  120

  11

  Economie și afaceri internaționale

  Afaceri internaționale*

  București

  română

  IF

  120

  560

  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare de afaceri în limba engleză*

  București

  engleză

  IF

  120

  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică*

  București

  engleză

  IF

  120

  Diplomație în economia internațională*

  București

  română

  IF

  120

  Economie internațională și afaceri europene*

  București

  română

  IF

  120

  Logistică internațională*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul afacerilor internaționale*

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul afacerilor internaționale*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul proiectelor internaționale*

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul riscului financiar internațional*

  București

  română

  IF

  120

  Comerț exterior*

  București

  română

  IF

  120

  12

  Științe ale educației

  Master didactic în Economie

  București

  română

  IF

  120

  60

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Muzică

  Educație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase**

  București

  română

  IF

  120

  250

  Jazz și culturi muzicale pop**

  București

  română

  IF

  120

  Sinteză muzicologică**

  București

  română

  IF

  120

  Stil și limbaj compozițional**

  București

  română

  IF

  120

  Stilistică dirijorală**

  București

  română

  IF

  120

  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală**

  București

  română

  IF

  120

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Arte vizuale

  Artă murală și spațiul public*

  București

  română

  IF

  120

  270

  Arte grafice*

  București

  română

  IF

  120

  Arte textile ambientale*

  București

  română

  IF

  120

  Ceramică - sticlă - metal*

  București

  română

  IF

  120

  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural*

  București

  română

  IF

  120

  Design de interior și pentru spațiul public*

  București

  română

  IF

  120

  Design de obiect și comunicații vizuale*

  București

  română

  IF

  120

  Design de scenă și spectacol*

  București

  română

  IF

  120

  Educație prin arte vizuale*

  București

  română

  IF

  120

  Fotografie și imagine dinamică*

  București

  română

  IF

  120

  Modă și costum vestimentar*

  București

  română

  IF

  120

  Pictură*

  București

  română

  IF

  120

  Sculptură*

  București

  română

  IF

  120

  Studii vizuale și curatoriale*

  București

  română

  IF

  120

  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Teatru și artele spectacolului

  Art - terapie prin teatru și artele spectacolului

  București

  română

  IF

  120

  200

  Arta actorului

  București

  română

  IF

  120

  Artă coregrafică

  București

  română

  IF

  120

  Arta regizorului de teatru

  București

  română

  IF

  120

  Arta scenografului

  București

  română

  IF

  120

  Coregrafie și performanță în dans

  București

  română

  IF

  120

  Pedagogie teatrală

  București

  română

  IF

  120

  Scriere dramatică

  București

  română

  IF

  120

  Teatrologie - Management și marketing cultural

  București

  română

  IF

  120

  Teatru de animație

  București

  română

  IF

  120

  Tehnologii digitale în spectacolul contemporan

  București

  română

  IF

  120

  Design lumină și sunet în artele spectacolului

  București

  română

  IF

  120

  2

  Cinematografie și media

  Arta imaginii de film

  București

  română

  IF

  120

  150

  Arta montajului de film

  București

  română

  IF

  120

  Arta montajului și a sunetului de film

  București

  română

  IF

  120

  Arta regiei de film

  București

  română

  IF

  120

  Arta sunetului de film

  București

  română

  IF

  120

  Film de animație

  București

  română

  IF

  120

  Filmologie

  București

  română

  IF

  120

  Producție de film

  București

  română

  IF

  120

  Scenaristică

  București

  română

  IF

  120

  Film documentar/ Documentary film

  București

  engleză

  IF

  120

  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/ Interactive technologies for performing and media arts

  București

  engleză

  IF

  120

  Design pentru noile media/ New media design

  București

  engleză

  IF

  120

  Arta designului de jocuri/ Art of Game Design

  București

  engleză

  IF

  120

  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Știința sportului și educației fizice

  Educație fizică și activități motrice de timp liber

  București

  română

  IF

  120

  400

  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive

  București

  română

  IF

  120

  Nutriție și remodelare corporală

  București

  română

  IF

  120

  Performanță în sport

  București

  română

  IF

  120

  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcțională

  București

  română

  IF

  120

  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Drept

  Drept și guvernare europeană

  București

  română

  IF

  120

  75

  Dreptul colectivităților locale

  București

  română

  IF

  120

  2

  Științe administrative

  Integritate publică și politici anticorupție

  București

  română

  IF

  120

  450

  Managementul afacerilor publice

  București

  română

  IF

  120

  Managementul sectorului public

  București

  română

  IF

  120

  Managementul sectorului public

  București

  română

  IFR

  120

  Puterea executivă și administrația publică

  București

  română

  IF

  120

  Puterea executivă și administrația publică

  București

  română

  IFR

  120

  Spațiul public european

  București

  română

  IF

  120

  Spațiul public european

  București

  română

  IFR

  120

  Studii administrative europene

  București

  română

  IF

  120

  Studii administrative europene

  București

  română

  IFR

  120

  Managementul sectorului public/ Public Sector Management

  București

  engleză

  IF

  120

  3

  Științe ale comunicării

  Comunicare audiovideo*

  București

  română

  IF

  120

  1275

  Comunicare managerială și resurse umane*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare managerială și resurse umane*

  București

  română

  IFR

  120

  Leadership și comunicare politică*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și relații publice*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și relații publice*

  București

  română

  IFR

  120

  Management educațional și comunicare instituțională*

  București

  română

  IF

  120

  Management educațional și comunicare instituțională*

  București

  română

  IFR

  120

  Management și comunicare în afaceri*

  București

  română

  IF

  120

  Management și comunicare în afaceri*

  București

  română

  IFR

  120

  Managementul proiectelor*

  București

  română

  IF

  120

  Managementul proiectelor*

  București

  română

  IFR

  120

  Publicitate*

  București

  română

  IF

  120

  Social media și marketing online*

  București

  română

  IF

  120

  Brand management și comunicare corporativă*

  București

  română

  IF

  120

  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU aAfairs*

  București

  engleză

  IF

  120

  Comunicare și publicitate/ Communication and Advertising*

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul proiectelor/ Project Management*

  București

  engleză

  IF

  120

  Marketing, publicitate și relații publice/ Marketing, Advertising and Public Relations*

  București

  engleză

  IF

  120

  4

  Sociologie

  Antropologie

  București

  română

  IF

  120

  150

  Sociologie aplicată: devianță și ordine socială

  București

  română

  IF

  120

  Studii fundamentale în sociologie

  București

  română

  IF

  120

  Studii vizuale și societate

  București

  română

  IF

  120

  Studii Rome

  București

  română

  IF

  120

  5

  Relații internaționale și studii europene

  Masterat în studii latino - americane/ Latin American studies master

  București

  engleză

  IF

  120

  150

  Masterat în studii latino - americane/ Master universitario de estudios latinos americanos

  București

  spaniolă

  IF

  120

  6

  Științe politice

  Analiza și soluționarea conflictelor

  București

  română

  IF

  120

  1180

  Dezvoltare regională și cooperare internațională

  București

  română, franceză

  IF

  120

  Diplomație și negocieri internaționale

  București

  română

  IF

  120

  Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

  București

  română

  IF

  120

  Guvernare și societate

  București

  română

  IF

  120

  Management și guvernare

  București

  română

  IF

  120

  Modelul european: economia socială europeană

  București

  română

  IF

  120

  Politică și economie europeană

  București

  română

  IF

  120

  Politică și economie europeană

  București

  română

  IFR

  120

  Politici de dezvoltare locală și regională

  București

  română

  IF

  120

  Politici publice și integrare europeană

  București

  română

  IF

  120

  Politici publice și integrare europeană

  București

  română

  IFR

  120

  Politici publice și societate civilă

  București

  română

  IF

  120

  Politici, gen și minorități

  București

  română

  IF

  120

  Relații internaționale și integrare europeană

  București

  română

  IF

  120

  Relații internaționale și integrare europeană

  București

  română

  IFR

  120

  Securitate și diplomație/ Security and diplomacy

  București

  engleză

  IF

  120

  Științe politice

  București

  română

  IF

  120

  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeană

  București

  română

  IF

  120

  Teorie și analiză politică

  București

  română

  IF

  120

  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid

  București

  engleză

  IF

  120

  Masterat în politică și societate europeană/ European Politics and Society

  București

  engleză

  IF

  120

  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/ Enviromental Studies and Sustainable Development

  București

  engleză

  IF

  120

  Studii de muncă/ Labour Studies

  București

  engleză

  IF

  120

  Securitate și tehnologie/ Security and Technology*

  București

  engleză

  IF

  120

  7

  Management

  Antreprenoriat și management strategic

  București

  română

  IF

  120

  150

  Management și branding corporativ

  București

  română

  IF

  120

  Management și inovare digitală/ Management and digital innovation

  București

  engleză

  IF

  120

  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investments

  București

  engleză

  IF

  120

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Informatică

  Programare avansată și baze de date*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  2

  Inginerie geodezică

  Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  3

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Sisteme electronice inteligente avansate

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  30

  4

  Ingineria mediului

  Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  5

  Drept

  Științe penale și criminalistică*

  Alba Iulia

  română

  IF

  60

  120

  Instituții de drept privat*

  Alba Iulia

  română

  IF

  60

  6

  Științe administrative

  Asistență managerială și administrativă*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  7

  Sociologie

  Dezvoltarea și managementul resurselor umane*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  75

  8

  Asistență socială

  Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  75

  9

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  100

  Administrarea dezvoltării regionale durabile*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  Administrarea afacerilor/ Business Administration*

  Alba Iulia

  engleză

  IF

  120

  10

  Contabilitate

  Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  110

  Auditul și controlul agenților economici*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  11

  Finanțe

  Bănci, asigurări și piețe financiare*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  Fiscalitate și management financiar*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  12

  Marketing

  Marketing și promovarea vânzărilor*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  50

  13

  Științe ale educației

  Management educațional*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  125

  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  14

  Filologie

  Limbă, literatură și cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context**

  Alba Iulia

  engleză

  IF

  120

  150

  Literatură și cultură românească în context european*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  15

  Istorie

  Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  100

  Identități regionale în Europa central- răsăriteană**

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  16

  Teologie

  Mediere interculturală și interreligioasă*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  100

  Teologie comparată**

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  17

  Muzică

  Muzică religioasă și folclor muzical*

  Alba Iulia

  română

  IF

  120

  30

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

  Nr. crt.

  Domeniul de studii universitare de master

  Denumire program de studii universitare de master

  Locația geografică

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Număr de credite de studiu transferabile

  Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați

  1

  Matematică

  Modelare matematică în știință și tehnologie*

  Arad

  engleză

  IF

  120

  50

  2

  Informatică

  Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  Studii avansate de informatică aplicată/ Advanced studies in Applied Computer Scince*

  Arad

  engleză

  IF

  120

  3

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Inginerie și management în agribusiness

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  4

  Ingineria produselor alimentare

  Managementul calității produselor alimentare**

  Arad

  română

  IF

  120

  60

  5

  Ingineria sistemelor

  Automatizări și sisteme inteligente*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  6

  Inginerie industrială

  Productica sistemelor industriale*

  Arad

  română

  IF

  120

  110

  Ingineria și managementul calității*

  Arad

  română

  IF

  120

  7

  Ingineria mediului

  Evaluarea și controlul calității mediului**

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  8

  Inginerie și management

  Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe

  Arad

  română

  IF

  120

  60

  9

  Științe administrative

  Administrație publică în context european*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  10

  Științe ale comunicării

  Imagine mediatică și comunicare publică

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  Comunicare managerială și resurse umane*

  Arad

  română

  IF

  120

  11

  Asistență socială

  Servicii de asistență socială*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  12

  Administrarea afacerilor

  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  13

  Contabilitate

  Expertiză contabilă și audit*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  14

  Finanțe

  Finanțe corporative*

  Arad

  română

  IF

  120

  100

  15

  Management

  Management și finanțare în administrația publică*

  Arad

  română

  IF

  120

  100

  Strategii și politici de management*

  Arad

  română

  IF

  120

  16

  Psihologie

  Consiliere și evaluare psihologică

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  17

  Științe ale educației

  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*

  Arad

  română

  IF

  120

  150

  Pedagogie interactivă*

  Arad

  română

  IF

  120

  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică*

  Arad

  română

  IF

  120

  18

  Filologie

  Limbă și literatură. Tendințe actuale*

  Arad

  română

  IF

  120

  100

  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze / Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT*

  Arad

  engleză

  IF

  120

  19

  Teologie

  Credință și viață. Studii de teologie publică./ Faith and Life. Studies in Public Theology.*

  Arad

  engleză

  IF

  120

  150

  Doctrină și cultură creștină**

  Arad

  română

  IF

  120

  Pastorație și viață liturgică*

  Arad

  română

  IF

  120

  Teologie publică*

  Arad

  română

  IF

  120

  20

  Arte vizuale

  Design și dezvoltare de produs*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  21

  Știința sportului și educației fizice

  Sport și performanță motrică*

  Arad

  română

  IF

  120

  50

  Activități motrice curriculare și extracurriculare*

  Arad

  română

  IF

  120

  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

  1

  Matematică

  Matematică didactică

  Bacău

  română

  IF

  120

  100

  2

  Informatică

  Informatică aplicată în științe și tehnologie*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  3

  Inginerie chimică

  Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  4

  Inginerie energetică

  Echipamente și tehnologii moderne în energetică*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  100

  5

  Ingineria produselor alimentare

  Știința și ingineria produselor alimentare ecologice

  Bacău

  română

  IF

  120

  100

  6

  Calculatoare și tehnologia informației

  Tehnologia informației aplicată în industrie**)

  Bacău

  română

  IF

  120

  60

  7

  Inginerie mecanică

  Managementul și optimizarea echipamentelor de proces

  Bacău

  română

  IF

  120

  100

  8

  Inginerie industrială

  Managementul fabricației produselor industriale**)

  Bacău

  română

  IF

  120

  100  Strategii în asigurarea calității în industrie**)

  Bacău

  română

  IF

  120


  9

  Mecatronică și robotică

  Mecatronică avansată

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  10

  Ingineria mediului

  Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică)

  Bacău

  română

  IF

  120

  150  Managementul protecției mediului în industrie

  Bacău

  română

  IF

  120


  11

  Inginerie și management

  Managementul sistemelor industriale de producție și servicii

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  12

  Biologie

  Biologie medicală*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  75  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului*)

  Bacău

  română

  IF

  120


  13

  Științe ale comunicării

  Comunicare în spațiul public

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  14

  Administrarea afacerilor

  Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  15

  Contabilitate

  Contabilitate, audit și expertiză contabilă*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  16

  Marketing

  Marketing și comunicare în afaceri

  Bacău

  română

  IF

  120

  50

  17

  Științe ale educației

  Strategii inovative în educație

  Bacău

  română

  IF

  120

  60

  18

  Filologie

  Cultură și literatură română*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  225  Limba engleză. Practici de comunicare*)

  Bacău

  engleză

  IF

  120
  Limba franceză. Practici de comunicare*)

  Bacău

  franceză

  IF

  120


  19

  Știința sportului și educației fizice

  Activități motrice curriculare și de timp liber*)

  Bacău

  română

  IF

  120

  150  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională*)

  Bacău

  română

  IF

  120
  Performanță sportivă*)

  Bacău

  română

  IF

  120


  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional

  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare

  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV

  1

  Matematică

  Structuri matematice fundamentale**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  50

  2

  Informatică

  Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business*)

  Brașov

  germană

  IF

  120

  200

  Tehnologii internet/ Internet technologies*)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  3

  Inginerie civilă și instalații

  Modernizare energetică în mediul construit*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  75

  4

  Inginerie electrică

  Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems**)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  60

  5

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  Securitate cibernetică/ Cyber Security*)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  80

  Sisteme electronice și de comunicații integrate**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  6

  Ingineria autovehiculelor

  Autovehiculul și mediul*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  200

  Autovehiculul și mediul*)

  Brașov

  română

  IFR

  120

  Autovehiculul și tehnologiile viitorului**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor*)/ Virtual Engineering in Automotive Design

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  Sisteme de comandă și control pentru autovehicule*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  7

  Inginerie forestieră

  Ecodesign de mobilier și restaurare*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  60

  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  8

  Silvicultură

  Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  200

  Managementul ecosistemelor forestiere**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Silvicultură multifuncțională/ Multiple Purpose Forestry**)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  Silvicultură europeană/ European Forestry****)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  9

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  Management în ospitalitate și eco-agroturism

  Brașov

  română

  IF

  120

  50

  10

  Ingineria produselor alimentare

  Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  60

  11

  Ingineria sistemelor

  Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  50

  12

  Inginerie mecanică

  Ecobiotehnologii agricole și alimentare*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  150

  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems*)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  Simulare și testare în inginerie mecanică**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Simulare și testare în ingineria mecanică**)

  Brașov

  română

  IFR

  120

  13

  Inginerie industrială

  Ingineria securității și sănătății în muncă**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  325

  Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului **)

  Brașov

  română, engleză

  IF

  120

  Ingineria fabricației inovative**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Ingineria proceselor de fabricație avansate*)

  Brașov

  engleză

  IF

  120

  Ingineria proceselor de fabricație avansate*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Ingineria sudării materialelor avansate**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  Managementul calității**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  14

  Mecatronică și robotică

  Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină*)

  Brașov

  română

  IF

  120

  75

  15

  Ingineria materialelor

  Ingineria și managementul materialelor avansate**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  50

  16

  Inginerie și management

  Managementul afacerilor în industrie**)

  Brașov

  română

  IF

  120

  60

  Managementul afacerilor industriale și an