HOTĂRÂRE nr. 54 din 18 iunie 2013
privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 18 iunie 2013  Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat,
  în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 6 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se abrogă.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 18 iunie 2013.
  Nr. 54.


  Anexa
  COMPONENŢA NOMINALĂ
  a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
  1. Ruşanu Dan Radu - preşedinte - membru executiv
  2. Dăianu Daniel - prim-vicepreşedinte - membru executiv
  3. Ursache Mircea - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
  4. Tudor Daniel George - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor
  5. Giurescu Ion - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul sistemului de pensii private
  6. Mihăilescu Dorina Teodora - membru neexecutiv
  7. Marcu Gheorghe - membru neexecutiv
  8. Biro Albin - membru neexecutiv
  9. Sârbu Marian - membru neexecutiv
  10. Moldoveanu Corneliu - membru neexecutiv
  11. Mîrzac Marian - membru neexecutiv
  ------