ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7
(actualizat până la data de 18 ianuarie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 21 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie 2010, în cuprinsul reglementărilor, termenul "constructor" se înlocuieşte cu termenul "producător".
  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 36/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.
  Nr. 2.132.


  Anexă

  REGLEMENTARI 08/12/2005