ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 iunie 2002
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Autoritatea Naţionala pentru
  Protecţia Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  ──────────────────