ORDIN nr. 170 din 29 iulie 2022privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022
  Având în vedere prevederile art. 13 și ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 privind exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Ținteanca, județul Prahova, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BUCEGI MANAGEMENT - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 22955378, în calitate de concesionar.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal

  București, 29 iulie 2022.
  Nr. 170.
  -----