ORDIN nr. 463 din 12 iulie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 septembrie 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  având în vedere:
  - art. 5 alin. (5) şi anexa nr. 2 pct. 6 din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată;
  - art. 3 lit. b) şi art. 14 lit. D. pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;
  - Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 10/2001,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Normele prevăzute la art. 1 vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeaşi dată se abroga prevederile cuprinse în normele departamentale de protecţie a muncii, care se referă la utilizarea energiei electrice în medii normale.


  Articolul 3

  Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele teritoriale de muncă şi prin alţi agenţi autorizaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ────────────