LEGE nr. 379 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 37 din 2 aprilie 1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 aprilie 1999, cu următoarea modificare:
  - În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta sintagma Fondul Proprietăţii de Stat se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  -------