ORDIN nr. 1.180 din 21 octombrie 2016
pentru modificarea art. 2 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 1.184 din 28 septembrie 2016
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.180 din 21 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 31 octombrie 2016  Având în vedere cerinţele privind normele de sănătate, precum şi valabilitatea şi periodicitatea examenelor medicale efectuate de personalul navigant maritim şi cel care concură la siguranţa navigaţiei, stabilite prin amendamentele de la Manila care modifică regula I/9 - Standarde medicale, pct. 5, din Convenţia STCW 1978, în secţiunea A-I/9 - Standarde medicale, din Codul STCW, precum şi Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), norma A 1.2 - certificatul medical, pct. 7, ratificată de România prin Legea nr. 214/2015,
  în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

  Articolul I

  Literele d) şi e) ale articolului 2 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) personalul navigant maritim şi piloţii maritimi peste 18 ani vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani;
  e) pentru piloţii maritimi peste vârsta de 65 de ani este obligatoriu ca la controlul medical periodic să se efectueze şi EKG la efort;"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  -----