ORDIN nr. 937 din 14 octombrie 2021pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.213 din 19 octombrie 2021
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 937 din 14 octombrie 2021
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 22 octombrie 2021
    ORDIN nr. 2.213 din 19 octombrie 2021