ORDIN nr. 771/1.473/324/2004pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 771 din 22 octombrie 2004
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 1.473 din 10 noiembrie 2004
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR nr. 324 din 6 decembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005
  Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și prin oficiile pentru protecția consumatorilor județene și al municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătății,
  Ion Bazac,
  secretar de stat
  Președintele Autorității
  Naționale pentru
  Protecția
  Consumatorilor,
  Eduard Gabriel Matei


  ANEXĂ

  NORMĂ
  cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea,
  depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă"