ORDIN nr. 915/2.117/2022pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b "Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC", acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 915 din 14 iunie 2022
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.117 din 10 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022
  Având în vedere:– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014) 10.233, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 6.266 din 17.05.2022,
  ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 63.610 din 7.06.2022,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Schema de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri“ în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC“, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Schema este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Dragoș-Cristian Vlad


  ANEXĂ

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
  pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri
  în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor
  TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC“, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii
  valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de
  clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020