HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 14 decembrie 2011
pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ştefan Gati
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,
  Alina Ene,
  consilier personal
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 decembrie 2011.
  Nr. 1.221.


  Anexă

  STRATEGIE 14/12/2011