ORDIN nr. 17 din 1 septembrie 2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 august 2009, prin care s-au adoptat Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele
  Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 1 septembrie 2009.
  Nr. 17.


  Anexă

  NORMA 01/09/2009