DECIZIE nr. 550 din 5 august 2011 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital
(actualizată la data de 25 iunie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • ----------
  Având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
  directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Penitenciarele-spital vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 4

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Directorul general al Administraţiei
  Naţionale a Penitenciarelor,
  Ioan Ilea
  Bucureşti, 5 august 2011.
  Nr. 550.

  Anexă

  REGULAMENT 05/08/2011