ORDIN nr. 236 din 30 septembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009
  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, și al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3
  (1) Articolele de echipament model vechi se utilizează în continuare până la expirarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare.(2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2011, articolele de echipament existente în stocul aflat în uzul curent, care nu mai corespund din punctul de vedere al culorii și modului de confecționare, primesc următoarele destinații:
  a) se utilizează la echiparea efectivelor de elevi din cadrul instituțiilor de învățământ ale ministerului, ca uniformă de oraș, de clasă sau de instruire, după caz, în funcție de specificul activității desfășurate, până la epuizare;
  b) se valorifică, declasează sau casează, conform prevederilor legale în vigoare.
  ---------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 152 din 6 iulie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 20 iulie 2010.


  Articolul 4

  Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament și de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.


  Articolul 5

  Șefii tuturor structurilor Ministerului Administrației și Internelor vizate au obligația să urmărească respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție.


  Articolul 6

  Pentru activități culturale și filmări, uniformele polițiștilor se pot închiria persoanelor juridice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și realizarea de servicii de către unitățile Ministerului Administrației și Internelor.


  Articolul 7
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 28 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.

  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica

  București, 30 septembrie 2009.
  Nr. 236.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  pentru compunerea și portul uniformelor de poliție


  Anexa nr. 2

  REGULI
  pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor