ORDIN nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.786 din 9 noiembrie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Simona Olimpia Negru,
  secretar de stat

  București, 18 noiembrie 2016.
  Nr. 2.222.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de atestare a producătorilor din industria mobilei