HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2016
pentru modificarea anexelor nr. 8, 10, 14 şi 17 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016  Având în vedere Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 24/H din 28 aprilie 2016 privind aplicarea prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 la alegerile locale din anul 2016,
  în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Din cuprinsul anexelor nr. 8, 10, 14 şi 17 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2016, se elimină sintagma "alta decât cea maghiară".


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ

  Bucureşti, 9 mai 2016.
  Nr. 24.
  -------