HOTĂRÂRE nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexa

  CRITERII 21/03/2002