ORDIN nr. 421 din 2 iunie 2005
pentru aprobarea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanţelor active şi ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc şi frazelor-tip pentru măsurile de siguranţă specifice produselor de protecţie a plantelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 421 din 2 iunie 2005
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 809 din 25 iulie 2005
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 687 din 1 august 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 24 august 2005  Având în vedere prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasarii pe piaţa şi a utilizării lor pe teritoriul României şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Prin prezentul ordin se aproba:
  - cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanţelor active din produsele de protecţie a plantelor, necesare evaluării în vederea omologării, prevăzute în anexa nr. 1;
  - cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele produselor de protecţie a plantelor, necesare evaluării în vederea omologării, prevăzute în anexa nr. 2;
  - frazele de risc specifice produselor de protecţie a plantelor, prevăzute în anexa nr. 3;
  - frazele-tip pentru măsurile de siguranţă privind protecţia oamenilor şi a mediului, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 2

  (1) Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ------- Notă *) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
  (2) Prezentul ordin transpune anexele nr. II-V la Directiva Consiliului nr. 91/414/CEE privind plasarea pe piaţa a produselor de protecţie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 230 din 19 august 1991, pag. 1.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteza
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  --------