ORDIN nr. 1.330 din 6 noiembrie 2013
privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 noiembrie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei achiziţii publice nr. E.N. 11.149 din 5 noiembrie 2013,
  având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La secţiunea I "Dispozitive medicale", după poziţia 110 se introduce o nouă poziţie, poziţia 110^1, cu următorul cuprins: "Sisteme de neuronavigaţie ultrasonografică".
  2. La secţiunea I poziţia 111 , sintagma "Echipamente pentru diagnostic" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "Sistem integrat de neuronavigaţie ultrasonografică".
  3. La secţiunea I, după poziţia 111 se introduce o nouă poziţie, poziţia 111^1, cu următorul cuprins: "Echipamente pentru diagnostic".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
  Nr. 1.330.
  -------