LEGE nr. 543 din 18 decembrie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 septembrie 2003, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(1^1) Investițiile privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, sunt finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele locale, precum și din credite interne/externe și din alte surse legal constituite.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 18 decembrie 2003.
  Nr. 543.
  ------