ORDIN nr. 1.330 din 1 septembrie 2015
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.882/DI din 6 iulie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Bucureşti, 1 septembrie 2015.
  Nr. 1.330.

  Anexă

  REGULAMENT 01/09/2015