LEGE Nr. 54 din 8 iulie 1994
pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 15 iulie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Termenii "organizaţii socialiste" din titlul şi cuprinsul legii se înlocuiesc cu termenii: "agenţi economici, autorităţi sau instituţii publice".
  2. Articolul 15 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 15. - Garanţia în numerar va fi depusa de către agenţii economici, autorităţile şi instituţiile publice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la bănci, într-un cont special al agentului economic, al autorităţii ori al instituţiei publice respective. Garanţiile în numerar depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la bănci se înscriu într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi păstrat în casieria agentului economic, autorităţii sau instituţiei publice în favoarea căreia s-a constituit garanţia.
  Pentru garanţia depusa în condiţiile alin. 1, se acordă o dobinda anuală, stabilită de depozitarul garanţiei, care nu poate fi mai mica decît dobinda acordată pentru depozitele la termen pe un an."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  --------------------