HOTĂRÎRE Nr. 551 din 12 august 1994
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 80/1994 privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 16 septembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 80/1994 privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei se completează după cum urmează:
  - După alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa emita garanţia în numele şi în contul statului pentru creditul extern în valoare de 15.498.560 DM, contractat de Ministerul de Interne de la Creditanstalt Anlagen-finanzierung & Leasing GmbH Int. Austria, în vederea achiziţionării de tehnica de calcul pentru Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei."
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -------------------------