HOTĂRÎRE nr. 1274 din 8 decembrie 1990
privind reducerea unor taxe vamale de import şi instituirea regimului de "drawback"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 14 decembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Taxele vamale de baza, prevăzute în tariful vamal de import al României pentru mărfurile din anexa la prezenta hotărîre, se vor aplica temporar, la nivelurile reduse specificate în coloana 4 din anexa, pînă la intrarea în vigoare a unui nou tarif vamal de import.


  Articolul 2

  Se instituie regimul vamal de "drawback", care consta în restituirea totală sau parţială a taxelor vamale de import percepute cu ocazia introducerii în ţara a unor mărfuri, dacă acestea se reexporta în aceeaşi stare sau după ce au fost transformate, prelucrate sau reparate în vederea exportului, ori au fost încorporate în produse de export.


  Articolul 3

  Regimul vamal de "drawback" se poate acorda de organele vamale la solicitarea importatorilor numai pentru acele mărfuri care pot fi identificate cu ocazia reexportului sau, dacă este cazul, pentru care se poate dovedi, prin acte justificative, efectuarea uneia din operaţiunile prevăzute.


  Articolul 4

  Acordarea regimului vamal de "drawback" se face la cererea importatorilor odată cu depunerea declaraţiei vamale de import, numai la vamile de interior în a căror rază de competenţa se afla destinatarii.
  Organele vamale pot dispune în orice moment importatorilor ţinerea de evidente care să permită verificarea ulterioară a exactitatii datelor înscrise în documentele justificative ce vor fi prezentate cu ocazia cererii de restituire a taxelor vamale.
  De asemenea, organele vamale pot dispune ca mărfurile supuse regimului de "drawback" să fie depozitate în loturi separate de alte mărfuri sau ca operaţiile efectuate cu acestea să se desfăşoare în locuri speciale sau în locuri aflate sub supraveghere vamală.
  O dată cu acordarea regimului de "drawback", organele vamale pot stabili un termen pentru reexportul mărfurilor. Termenul acordat poate fi prelungit la cererea justificată a importatorilor.


  Articolul 5

  Declaraţia vamală de export pentru mărfurile importate sub regimul de "drawback" se depune la vama care a acordat regimul, împreună cu cererea de restituire a taxelor vamale şi cu documentele justificative solicitate.
  Organele vamale nu vor accepta restituirea taxelor pentru cererile depuse după acordarea liberului de vama la export.


  Articolul 6

  Cererea de restituire a taxelor vamale se soluţionează de organele vamale în termen de 30 de zile.
  Restituirea taxelor se face din încasările curente de taxe vamale.


  Articolul 7

  În cazul nerespectării de către importatori a condiţiilor stabilite pentru verificarea reexportului mărfurilor importate, în urma controlului efectuat la destinatar, organele vamale pot decide retragerea regimului de "drawback", pe baza unui act de constatare vamală.


  Articolul 8

  Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 1 ianuarie 1991.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN

  Anexa
             
    Poziţia tarifarăDenumirea mărfurilorTaxa vamală tarif vamalTaxa vamală redusă
    1234
      02.02Păsări de curte tăiate şi organele lor comestibile (exclusiv ficatul), proaspete, refrigerate sau congelate5020
      02.03Ficat de pasăre proaspăt, refrigerat, congelat, sărat sau în saramură5020
      02.05Slănină, cu excepţia slăninii care conţine părţi slabe (împănată), grăsime de porc şi grăsime de pasăre nepresată, netopită, neextrasă cu ajutorul solvenţilor, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată5020
      02.06Carne şi măruntaie comestibile din toate speciile (exclusiv ficatul de pasăre), sărate sau în saramură, uscate sau afumate4020
      04.02Lapte şi smîntînă, conservate, concentrate sau îndulcite5020
    ex.04.02Lapte sau smîntînă, conservate, concentrate sau îndulcite - lapte praf, smîntînit3010
      04.03Unt8020
      04.04Brînzeturi şi caşuri3230
      04.05Ouă de păsări şi gălbenuşuri de ouă, proaspete, uscate sau altfel conservate, îndulcite sau nu4530
      04.06Miere naturală5020
      04.07Produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte4020
      08.10Fructe, fierte sau nu, congelate, fără adaos de zahăr4030
      08.13Coji de citrice şi pepeni proaspeţi, congelate, conservate provizoriu în apă sărată, sulfitată sau în care s-au adăugat alte substanţe pentru conservare provizorie, sau uscate4030
      10.06Orez:    
        B) Decorticat5010
        C) Brizuri3010
        D) Altele5010
      11.01Făinuri de cereale3530
      11.02Arpacaş, grişuri, alte boabe prelucrate, decorticate, polizate, concasate (inclusiv în fulgi), cu excepţia orezului decorticat, glasat sau în brizuri; germeni de cereale, inclusiv sub formă de făină3530
      12.01Seminţe şi fructe oleaginoase, inclusiv sfărîmate:    
        A) Arahide4020
      12.08Roşcove proaspete sau uscate, inclusiv sfărîmate sau sub formă de praf; sîmburii de fructe şi produse vegetale folosite în principal în alimentaţia umană, nedenumite şi neincluse în alte poziţii4030
      15.13Margarină, înlocuitor de untură şi alte grăsimi alimentare prelucrate5030
      17.04Produse zaharoase, neconţinînd cacao5030
      19.03Paste făinoase4030
      19.05Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire; fulgi de orez, corn flakes şi similare4030
      19.07Pîine, pesmeţi şi alte produse obişnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brînză sau fructe4520
      19.08Produse de franzelărie, de patiserie şi biscuiţi, inclusiv cu cacao în orice proporţie6020
      20.01Legume, zarzavaturi şi fructe preparate sau conservate cu oţet sau acid acetic, cu sau fără sare, condimente, muştar sau zahăr4530
      20.02Legume şi zarzavaturi preparate sau conservate fără oţet sau acid acetic4530
      20.07Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) sau de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr4020
      21.02Extracte sau esenţe de cafea, ceai sau mate; preparate din aceste extracte sau esenţe4030
    ex.21.02Extracte sau esenţe de cafea, ceai sau mate; preparate din aceste extracte sau esenţe    
        - extracte sau esenţe de cafea3830
      21.03Făină de muştar şi muştar preparat3530
      22.05Vin din struguri proaspeţi, must din struguri proaspeţi cu fermentaţia oprită prin adaos de alcool (inclusiv mustul alcoolizat):    
        A) Vărsat7030
        B) Îmbuteliat7530
      22.06Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, preparate cu plante sau cu extracte aromatice4930
      22.07Cidru, rachiu de pere, hidromel şi alte băuturi fermentate7030
      22.09Alcool etilic nedenaturat sub 80 grade; rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice mixte (denumite extracte concentrate) pentru fabricarea băuturilor:    
        B) Băuturi spirtoase4030
        C) Extracte şi esenţe4030
      22.10Oţeturi comestibile şi înlocuitorii lor comestibili7030
      25.01Sare gemă, sare de salină, sare marină, sare de masă; clorură de sodiu pură; saramură de salină; apă de mare100
      25.07Argile (cadmiu, bentonită etc.), cu excepţia argilelor expandate de la poziţia 68.07, andaluzit ceanit, sillimanit, inclusiv calcinate; mulit; pămînt de şamotă şi dinas100
      25.10Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali, apatită şi cretă fosfatată50
      27.11Gaz de petrol şi alte hidrocarburi gazoase80
      29.01Hidrocarburi100
      34.06Lumînări, lumînări de seu, făclii, candele şi alte articole similare5030
      41.01Piei brute (crude, sărate, uscate, cenuşerite, pîclate), inclusiv piei de ovine cu lînă40
      43.04Blănuri artificiale, confecţionate sau nu4030
      44.03Lemn brut, decojit sau simplu fasonat100
      44.20Rame din lemn pentru tablouri, oglinzi şi similare5030
      48.14Articole de corespondenţă: blocuri de corespondenţă, plicuri, cărţi poştale neilustrate etc.; cutii, mape şi prezentări similare, din hîrtie sau carton, conţinînd un sortiment de articole de corespondenţă6030
      48.18Registre, caiete, carnete (de note, de chitanţe şi similare), blocnotesuri, agende, mape de birou, clasoare şi alte articole şcolare, de birou sau de papetărie, din hîrtie sau carton; albume pentru eşantioane şi pentru colecţii şi coperţi pentru cărţi, din hîrtie sau carton5030
      49.09Cărţi poştale, felicitări, ilustrate obţinute prin orice procedeu, inclusiv cu aplicaţii sau garnituri4030
      50.07Fire de mătase, fire din deşeuri de mătase şi de filatură, condiţionate pentru vânzare cu amănuntul4020
      51.03Fire din fibre textile sintetice şi artificiale continue, condiţionate pentru vînzare cu amănuntul5030
      54.04Fire de in sau de ramie, condiţionate pentru vînzare cu amănuntul4010
      56.06Fire din fibre textile sintetice şi artificiale discontinue (sau din deşeuri din fibre textile sintetice şi artificiale), condiţionate pentru vînzare cu amănuntul    
      58.01Covoare cu fire înnodate sau înfăşurate, chiar confecţionate:6015
        A) Manuale6040
        B) Mecanice5330
      58.02Alte covoare, chiar confecţionate; ţesături denumite Kelim, Sumak, Karamaniu şi similare, chiar confecţionate:    
        A) Manuale6040
        B) Mecanice4030
      58.03Tapiserie ţesută de mînă (gen Goblinas, Flandres, Aubusson, Beauvais şi similare) şi tapiserii cu acul (cu punct mărunt sau în cruciuliţe etc.), inclusiv confecţionate4840
      60.03Ciorapi, şosete, apărătoare de ciorapi şi articole similare de tricotaje neelastice, necauciucate4020
      61.01Îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi băieţi4030
      61.02Îmbrăcăminte pentru femei, fete şi copii mici:    
        B) Pentru femei şi fete4020
      61.04Lenjerie de corp pentru femei, fete şi copii mici4020
      61.05Batiste4020
      69.13Statuete, obiecte de fantezie pentru decoraţii interioare sau ornamentale, de podoabă:    
        A) Din porţelan3530
      71.16Bijuterii de fantezie6030
      73.36Sobe de încălzit, calorifere, maşini de gătit (inclusiv cele ce pot fi utilizate în mod accesoriu pentru încălzirea centrală), reşouri, plăci de încălzit şi aparate similare, neelectrice, pentru uz casnic, precum şi părţi şi piese detaşate pentru acestea, din fontă, fier sau oţel4030
      74.17Aparate neelectrice pentru fiert şi încălzit pentru uz casnic, precum şi părţi şi piese detaşabile pentru acestea4030
      74.18Articole de menaj, sanitare şi de uz casnic şi părţile acestora din cupru4030
      76.01Aluminiu brut; deşeuri şi resturi de aluminiu:    
        A) Aluminiu brut100
      82.14Tacîmuri şi articole similare de bucătărie şi de masă4830
      83.14Plăci indicatoare, plăci pentru firme, plăci pentru reclame, plăci pentru adrese şi alte plăci similare, cifre, litere şi diverse însemne din metale comune4030
      84.32Maşini şi aparate pentru broşat, pentru legat cărţi, inclusiv pentru cusut foi4530
      84.58Aparate pentru vînzarea automată, a căror funcţionare nu se bazează pe îndemînare sau noroc, cum sînt distribuitoarele automate de timbre poştale, ţigarete, ciocolată, alimente etc.3530
      86.01Locomotive şi locotractoare cu abur; tendere5030
      87.12Părţi şi piese detaşate şi accesorii pentru vehicule de la poziţiile 87.09 - 87.11 inclusiv:    
        A) Pentru cele de la poziţia 87.094010
      87.14Alte vehicule neacţionate mecanic şi remorci pentru orice vehicule; piesele şi părţile lor detaşate:    
        A) Remorci pentru autoturisme6025
      92.01Piane (inclusiv automate, cu sau fără claviatură); clavecine şi alte instrumente cu coarde cu claviatură; harpe (altele decît harpele eoliene)6040
      92.02Alte instrumente muzicale cu coarde5040
      92.03Orgi cu tuburi; armonii şi alte instrumente similare cu claviatură şi cu ancii libere metalice6030
      92.11Gramofoane, maşini de dictat şi alte aparate de înregistrare şi de reproducere a sunetului, inclusiv pikupuri, aparate pentru redarea benzii sonore, a sîrmelor magnetice cu sau fără doze de redat sunetul; aparate de înregistrare şi de reproducere a imaginilor şi a sunetului în televiziune, prin procedee magnetice4230
      92.13Alte părţi, piese detaşate şi accesorii ale aparatelor de la poziţia 92.115030
      94.01Scaune, chiar cele care se pot transforma în paturi (cu excepţia celor de la poziţia 94.02) şi părţile lor4030
      94.03Alte mobile şi părţile lor4030
      94.04Somiere; articole de pat şi similare cu resorturi sau umplute cu cîlţi sau cu garnituri interioare din orice materiale, ca de exemplu: saltele, pleduri, plăpumi, perne etc., inclusiv cele din cauciuc sau materiale plastice sintetice, în stare spongioasă sau celulară, acoperite sau neacoperite4030
      97.01Jucării cu roţi pentru amuzamentul copiilor, ca: biciclete, trotinete, triciclete, cai mecanici, maşini cu pedale, cărucioare pentru păpuşi şi similare3510
      97.02Păpuşi de orice fel5010
      97.03Alte jucării; modele reduse pentru divertisment5010
      97.07Cîrlige de undiţă, mincioguri; articole pentru pescuitul cu undiţa, momeli, oglinzi cu păsărele şi articole similare pentru vînătoare5030


  -----