ORDIN nr. 338 din 16 iulie 2003
privind completarea Clasificarii Ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 338 din 16 iulie 2003
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
 • Nr. 334 din 18 iulie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă completarea Clasificarii Ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistica,
  Clementina Ivan Ungureanu


  Anexa
                                 LISTA OCUPATIILOR
                ce completează Clasificarea Ocupatiilor din România
      Denumire ocupaţiecodpagina
    1Administrator cumpărări341603177
    2Administrator pensiune turistică512113204
    3Administrator sistem documentar312205154
    4Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport514907208
    5Agent ecolog514908208
    6Agent servicii client342907179
    7Agent vânzări341904177
    8Analist armonizare legislativă242913114
    9Analist de calitate242307113
    10Analist cumpărări*241401112
    11Analist măsurări metrologice242308113
    12Analist preţ de revenire241127111
    13Analist recrutare/integrare salariaţi241211112
    14Analist resurse umane342306179
    15Analist servicii client241922113
    16Analist sisteme salarizare241212112
    17Analist studiul materialelor242309113
    18Animator centre de vacanţă511310203
    19Animator film de animaţie (studii superioare)245529122
    20Animator film de animaţie (studii medii)347131186
    21Animator sportiv347510187
    22Antrenor coordonator347511187
    23Arbitru judecător sportiv347512187
    24Art director publicitate (studii medii)*347601187
    25Artist instrumentist245319121
    26Artist liric operă245323121
    27Asistent comercial241923113
    28Asistent de cabinet343104180
    29Asistent director (studii sup.)241924113
    30Asistent fizică şi chimie311116149
    31Asistent în relaţii publice şi comunicare (studii medii)342906179
    32Asistent manager343103180
    33Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice322908170
    34Asistent personal al persoanei cu handicap grav513304206
    35Asistent regizor artistic347124186
    36Aspirant devine Pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant314210158
    37Audiolog234003108
    38Auditor intern241125111
    39Bibliotecar arhivist243206115
    40Biochimist21461294
    41Biolog221118100
    42Cameraman313212157
    43Căpitan navă maritimă şi fluvială devine Căpitan fluvial314201158
    44Comandant navă devine Comandant pentru nave maritime12260273
    45Comentator politic devine Comentator radio TV245126120
    46Conceptor/conceptor CAO21490296
    47Conducător de lucrări civile21421391
    48Conducător şalupă devine Conducător de şalupă maritimă/fluvială834007158
    49Conductor de instalaţii722311233
    50Confecţioner cablaje auto724114236
    51Consilier armonizare legislativă242911114
    52Constructor-restaurator de orgi731213239
    53Consultant condiţii de muncă241214112
    54Consultant reconversie-mobiliate personal241213112
    55Consultant sistem de calitate242310113
    56Controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie822209274
    57Controlor calitate la forjare722115232
    58Controlor calitate la protejări metalice822328275
    59Controlor de calitate la turnare722116232
    60Controlor de gestiune241126111
    61Controlor vamal se înlocuieşte cu Controlor vamal, controlor pt. datoria vamală (studii medii)344101182
    62Controlor vamal (studii sup.) se înlocuieşte cu Expert/inspector vamal241907113
    63Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii sup.)241920113
    64Coordonator în protecţie şi securitate privată12390482
    65Copywriter publicitate (studii medii)*347602187
    66Copywriter publicitate (studii superioare)245525122
    67Corespondent securitate-confidenţialitate produs241926113
    68Corist operă245324121
    69Crescător îngrijitor animale de laborator*612602215
    70Crescător îngrijitor animale sălbatice captive*612601215
    71Custode pentru arii protejate511312203
    72Designer grafică (studii superioare)245212120
    73Designer grafică (studii medii)347127186
    74Designer pagini web (studii sup.)245211120
    75Director comercial12101769
    76Director economic12102069
    77Director imagine245523122
    78Director magazin12102169
    79Director proiect12371381
    80Director vânzări12101889
    81Director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi12101969
    82Diriginte şantier311210149
    83Dirijor cor245321121
    84Documentarist ordonare logistică*241303112
    85Dragor devine Dragor maritim/fluvial314209159
    86Editor imagine313124156
    87Editor RTV ştiri245522122
    88Electromecanic maşini şi echipamente electrice724115236
    89Ergoterapeut322604169
    90Expeditor internaţional413331193
    91Expert armonizare legislativă242912114
    92Expert relaţii externe241932113
    93Fizioterapeut222909104
    94Formator-organizator/conceptor/consultant formare241217112
    95Funcţionar informaţii clienţi422206199
    96Grefier documentarist343212180
    97Grefier statistician343211180
    98Impresar sportiv347514187
    99Inginer exploatare instalaţii nucleare21431792
    100Inginer geolog21142187
    101Inginer de sistem software21390589
    102Inginer şef car reportaj21443093
    103Inginer şef schimb emisie21443293
    104Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice21454594
    105Inspector aeronautic21443493
    106Inspector de concurenţă244110116
    107Inspector general industria petrolieră12222171
    108Inspector general judecătoresc242908114
    109Inspector general judecătoresc şef11107566
    110Inspector general notarial242909114
    111Inspector general penitenciare242910114
    112Inspector pentru conformare ecologică242312113
    113Inspector siguranţă operaţională314508160
    114Instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sist. de distribuţie713611225
    115Instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sist. de transp. şi înmag. stocare713610225
    116Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze713609225
    117Instructor ameliorare/standardizare post de lucru21490596
    118Instructor educator pentru activităţi de resocializare*333101173
    119Instructor/preparator formare342309179
    120Intermediarist film de desene animate (studii superioare)245509122
    121Intermediarist film de desene animate (studii medii)347132186
    122Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)234004108
    123Interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)322909170
    124întreţinător de textile-piele514910208
    125Jucător de rugby347509187
    126Judecător inspector242204114
    127Laborant petrochimist311608152
    128Logistician gestiune flux*241301112
    129Lucrător comercial522006210
    130Lucrător controlor final522005210
    131Lucrător gestionar413111192
    132Machior514107207
    133Machior spectacole347128186
    134Maestru acordor pian clavecin245325121
    135Maestru corepetitor245322121
    136Maestru dans245406121
    137Maestru lutier245326121
    138Magistrat consultant242205114
    139Manager proiect informatic21390689
    140Manager achiziţii12350680
    141Manager aprovizionare12350880
    142Manager farmacii12350780
    143Manager financiar12311079
    144Manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)12330779
    145Manager proiect241919113
    146Manager relaţii furnizori12350980
    147Manager resurse umane12320779
    148Manager zonă12240873
    149Maseur de întreţinere şi relaxare514106207
    150Mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale723306235
    151Mediaplanner245526122
    152Mediator sanitar513902206
    153Mediator şcolar334010174
    154Metodist/responsabil afacere21490696
    155Metrolog verificator731122239
    156Modelor prototipuri auto721117228
    157Monitor mediu înconjurător242311113
    158Montator aparate aer condiţionat828702292
    159Montator montaj emisie devine Montor emisie313203156
    160Oficial sportiv acreditat347515187
    161Ofiţer aspirant devine Ofiţer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant21442793
    162Ofiţer electrician devine Ofiţer electrician maritim21442593
    163Ofiţer electrician devine Ofiţer electrician fluvial/portuar314103158
    164Ofiţer mecanic devine Ofiţer mecanic maritim21442493
    165Ofiţer mecanic devine Ofiţer ajutor fluvial/portuar314101158
    166Ofiţer punte devine Ofiţer de punte fluvial/portuar314205158
    167Ofiţer punte devine Ofiţer de punte maritim21442393
    168Operator de calitate flux828703292
    169Operator de handling314507160
    170Operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie916207306
    171Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator312204154
    172Operator la instalaţii de tratament termic cu procesare812306261
    173Operator la maşini unelte cu comandă numerică821112272
    174Operator la montarea şi conservarea produselor după probe721431230
    175Operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei822210274
    176Operator la tragere şi muniţie822208274
    177Operator reţele de telecomunicaţii313215157
    178Operator tehnică poligraf411304190
    179Operator universal-spălător textile şi curăţitor chimic826430283
    180Operator vânzări prin telefon341903177
    181Optometrician devine Optometrist322402168
    182Organizator de procese funcţionale241931151
    183Organizator de producţie347123186
    184Peruchier347129186
    185Pictor decor347125186
    186Pilot comandant devine Pilot comandant avion314307159
    187Pilot fluvial devine Pilot de Dunăre maritimă314206158
    188Pilot maritim devine Pilot de mare largă, pilot de port maritim314208158
    189Planificator/specialist plan sinteze241927113
    190Preparator sportiv347513187
    191Preşedinte asociaţie naţională cooperatistă11420867
    192Preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste11421167
    193Preşedinte instituţie publică11107366
    194Primitor-distribuitor benzină şi motorină413110192
    195Producător delegat evenimente de marketing245527122
    196Producător RTV ştiri245521122
    197Programator de sistem informatic21390489
    198Programator fabricaţie/lansator fabricaţie*241302112
    199Ranger511311203
    200Raportor ecolog514909208
    201Redactor prezentator de televiziune245528122
    202Redactor rubrică245128120
    203Referent de specialitate selecţie programe TV245524122
    204Referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)241933113
    205Referent TIR şi tranzite (studii medii)344103182
    206Referent vamal (studii medii)344104182
    207Regizor muzical245328120
    208Reporter347126186
    209Reprezentant comercial341502177
    210Reprezentant medical341503177
    211Revizor tehnic devine Revizor tehnic vagoane413319193
    212Secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste11421367
    213Secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice343213180
    214Secretar economic343307181
    215Secretar emisie347130186
    216Secretar general asociaţie naţională cooperatistă11421067
    217Solist concertist245320121
    218Somelier512304204
    219Specialist documentaţie studii21490496
    220Specialist garanţii auto241930113
    221Specialist instrumente de suflat245318121
    222Specialist încercări componente vehicule21490396
    223Specialist marketing241921113
    224Specialist mentenanţă electromecanică-automatică echip. industr.21442993
    225Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale21454494
    226Specialist orgă245327121
    227Specialist plan progres241928113
    228Specialist poligraf244503118
    229Specialist prestaţii vehicule21454394
    230Specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/omologări oficiale21454294
    231Specialist relaţii sociale241925113
    232Specialist resurse umane241216112
    233Specialist sisteme de calificare241215112
    234Specialist strategie industrială241929113
    235Stilizator film de desene animate (studii superioare)245510122
    236Stilizator film de desene animate (studii medii)347133186
    237Subinginer iluminat tehnologic21443393
    238Subinginer şef car reportaj21443193
    239Sudor721209228
    240Supervizor geolog şi foraj12222671
    241Şef atelier şi asimilaţi12294877
    242Şef birou şi asimilaţi12295077
    243Şef caserie centrală421111197
    244Şef centru perfecţionare12320879
    245Şef corp executori bancari12102269
    246Şef departament11421367
    247Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare12240773
    248Şef echipaj devine Şef echipaj maritim/fluvial314207158
    249Şef electrician nave maritime devine Şef electrician maritim12267275
    250Şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte316109162
    251Şef formaţie industria petrolieră/petrochimică12222271
    252Şef instalaţie petrolieră12222371
    253Şef laborator industria petrolieră12222471
    254Şef mecanic nave maritime devine Şef mecanic maritim/fluvial12267175
    255Şef proiect, program şi asimilaţi12371481
    256Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare413112192
    257Şef secţie şi asimilaţi12294977
    258Şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere12295177
    259Şef serviciu şi asimilaţi12294777
    260Şef staţie epurare ape reziduale12222571
    261Şef staţie PECO12240673
    262Şef supraveghere case421112197
    263Şef unitate elementară de lucru122952151
    264Tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echip. ind.311309150
    265Tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale311529151
    266Tehnician analist de calitate315209161
    267Tehnician asigurarea calităţii315208161
    268Tehnician calificare gestiune competenţe342310179
    269Tehnician condiţii de muncă şi securitate315207161
    270Tehnician cotator calitate315210161
    271Tehnician de echipamente TV313213157
    272Tehnician documentaţie studii311526151
    273Tehnician gestiune salarială311907179
    274Tehnician gestiune stoc311909153
    275Tehnician gestiunea producţiei311908153
    276Tehnician iluminat tehnologic313125156
    277Tehnician încercări componente vehicule311525151
    278Tehnician mobilitate personal342307179
    279Tehnician planificare/urmărire sinteze343406181
    280Tehnician prestaţii vehicule311527151
    281Tehnician preţ revenire311906153
    282Tehnician proiectant311807153
    283Tehnician protezist-ortezist*323001171
    284Tehnician reconversie personal342308179
    285Tehnician reglementări/omologări oficiale311528151
    286Tehnician resurse umane342311179
    287Tehnician reţele de telecomunicaţii313214157
    288Tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje311530151
    289Tehnician/responsabil afacere, metode implementare311529151
    290Tehnician/responsabil afacere, metode logistică311532151
    291Tehnician/responsabil afacere, metode org. şi măsurarea muncii311533151
    292Tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare311531151
    293Tehnolog alimentaţie publică512204204
    294Timonier devine Timonier maritim/fluvial834008158
    295Tâmplar manual devine Tâmplar manual/artizanal742203249
    296Vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă11420967
    297Vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste11421267
    298Vicepreşedinte instituţie publică11107466
    299Vopsitor auto714108226
    300Preşedinte cooperativă de producţie, achiziţie şi desfacere a mărfurilor de înlocuieşte cu Preşedinte cooperativă de consum12240172
    301Vicepreşedinte cooperativă de producţie, achiziţie şi desfacere a mărfurilor de înlocuieşte cu Vicepreşedinte cooperativă de consum12240572


      Pentru ocupatiile cu * s-au creat grupe de baza noi care sunt descrise în continuare
      Grupa de baza 2413 Specialişti în logistica.
      Specialiştii în logistica stabilesc, lanseaza şi urmăresc programele de fabricaţie; planifica şi coordonează inceputurile şi transferurile de fabricaţie; gestionează informaţiile de aprovizionare între client şi furnizor; iniţiază şi actualizează documentaţia tehnica de specialitate care serveşte ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăşte începutul, modificarea şi sfârşitul fabricaţiei.
      Grupa de baza 2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble
      Specialiştii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potenţiali pentru achiziţionarea produselor necesare fabricaţiei; negociaza preţurile şi încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare şi urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătăţirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.
      Grupa de baza 3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare Instructorii - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare prin activitatea pe care o desfăşoară pregătesc minorii şi ţinerii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte faţă de societate şi regulile de convieţuire socială contribuie la dobândirea de către aceştia a deprinderilor intelectuale şi sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom şi responsabil.
      Grupa de baza 3476 Tehnicieni în domeniul pubilicitatii
      Tehnicienii în domeniul publicităţii se ocupa de realizarea strategiei de creaţie, întocmesc planurile media şi urmăresc implementarea lor, cumpara în condiţii favorabile spaţii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizează competitorii, pastraza relaţia cu clienţii.
      Grupa de baza 6126 Crescatori ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive
      Crescatorii ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive se ocupa cu asigurarea factorilor de mediu, hranire şi adaptare a diferitelor specii de animale şi păsări sălbatice conform condiţiilor naturale din arealul din care provin, asigura curăţirea custilor şi a zonelor în care sunt ţinute captiv.
      Grupa de baza 3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti
      Tehnicienii protezisti - ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza şi monteaza orice tip de proteze şi orteze pacientilor cu deficiente functionale. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de sustinere a trunchiului sau a membrului cu deficiente) sunt realizate din diferite materiale: piele, oţel, lemn, aliaje uşoare, materiale plastice etc.

                             ---------------