ORDIN nr. 1.040 din 23 aprilie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 4 mai 2007
  Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcția pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

  Ministrul justiției,
  Tudor-Alexandru Chiuariu

  București, 23 aprilie 2007.
  Nr. 1.040/C.

  Anexa

  REGULAMENT
  privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar
  public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției

  -----