LEGE nr. 149 din 27 iulie 1999
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  - La articolul I punctul 7, articolul 22 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:
        - lei/an -
     
    -luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal4.000
    -bărci fără motor, folosite în alte scopuri28.000
    -bărci cu motor80.000
    -bacuri, poduri plutitoare60.000
    -şalupe160.000
    -iahturi2.000.000
    -remorchere şi împingătoare:  
        până la 500 CP200.000
        501-2.000 CP400.000
        2.001-4.000 CP600.000
        peste 4.000 CP800.000
    -vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune de tdw200.000
    -ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:  
        până la 1.500 tone200.000
        1.501-3.000 tone300.000
        peste 3.000 tone500.000"

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  ------------