ORDIN nr. 4.085 din 30 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 24 aprilie 2017
  Având în vedere Referatul nr. 6.100 din 17.08.2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se clasează monument istoric Poterna bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, în categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-s-B-21118.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu

  Bucureşti, 30 decembrie 2016.
  Nr. 4.085.

  ANEXĂ

  Zona de protecţie a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12

  Coordonate Stereo 70 puncte de contur:
  ┌────┬──────────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │                  │                 │
  │crt.│      Nord (X)    │     Est (Y)     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  1.│  422735.510      │  733282.570     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  2.│  422705.450      │  733235.580     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  3.│  422681.740      │  733214.410     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  4.│  422628.830      │  733260.130     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  5.│  422630.100      │  733283.410     │
  ├────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │  6.│  422658.040      │  733312.200     │
  └────┴──────────────────┴─────────────────┘

  ----