HOTĂRÂRE nr. 1.778 din 21 octombrie 2004
pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 2 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, şi pentru produsele educaţionale Microsoft, conform anexei nr. 1.
  (2) Se aprobă încheierea între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operations Limited a contractului tehnic relevant al Microsoft, şi anume Microsoft Campus and School Agreement, şi a formularului de înscriere aferent acestuia, în formele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
  (3) Se mandatează ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze, în numele Guvernului României, extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe şi contractul tehnic, prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Articolul 2

  Plata ratelor prevăzute în extensia contractului comercial de închiriere de licenţe se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinaţie în bugetul Secretariatului General al Guvernului, conform anexei nr. 1.


  Articolul 3

  (1) Secretariatul General al Guvernului, după recepţia licenţelor educaţionale Microsoft, achiziţionate în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), le va transfera fără plată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care, pe baza unor contracte de comodat, le va distribui către unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat beneficiare.
  (2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat beneficiare vor primi câte un kit de instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate, acestea fiind responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 4

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului să emită o scrisoare de confort către finanţatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, în forma prevăzută în contractul comercial de închiriere de licenţe menţionat la art. 1.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  --------- Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 bis în afara abonamentului, ce se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Silvia Adriana Ţicău
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
  Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 21 octombrie 2004.
  Nr. 1.778.
  -----------