ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 (*actualizată*)
privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
(actualizată până la data de 25 aprilie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 107 din 18 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere faptul că activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu are scop lucrativ şi se desfăşoară exclusiv în domeniul de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital, astfel încât resursele financiare existente în contul deschis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică sunt destinate integral funcţionării acestei autorităţi,
  în condiţiile crizei financiare mondiale, având consecinţe şi în ceea ce priveşte activitatea pieţei de capital autohtone, dar şi în ceea ce priveşte nivelul veniturilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare - direct dependent de activitatea entităţilor reglementate, supravegheate şi autorizate,
  luând în considerare faptul că unele dintre cotele şi tarifele prevăzute la art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reduse sau chiar suspendate temporar în cadrul măsurilor întreprinse de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru a contracara influenţele negative ale factorilor externi, dar şi interni,
  în contextul în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se finanţează integral din venituri proprii, există riscul imposibilităţii asigurării unui sediu corespunzător desfăşurării activităţii autorităţii pieţei de capital, risc generat de circumstanţele actuale şi evoluţia lor.
  Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă trecerea în proprietatea publică a statului, fără plată, a imobilelor proprietate a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit.
  -------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 107 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013.


  Articolul 2

  Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va actualiza inventarul bunurilor proprietate publică a statului, prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
  Dorina Teodora Mihăilescu
  Bucureşti, 4 iulie 2012.
  Nr. 39.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în proprietatea Comisiei Naţionale a
  Valorilor Mobiliare care se transmit, fără plată,
  în proprietatea publică a statului
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┐
  │ Codul de │ Administratorul imobilului │ Denumirea │ Descriere tehnică │ │ Valoarea │
  │clasificaţie│ (CUI şi denumire) │ imobilului │ │ Adresa │de inventar│
  │ │ │ │ │ │ (lei) │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 1.382.783│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │391,13 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │parter, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │391,13 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 281,21 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 1.656.292│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │468,49 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, et. │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │1, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │468,49 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 361,58 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 459.556│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │130,19 mp │nr. 2A, bl. E, parter, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │tronson I, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │130,19 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 113,02 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 459.556│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │130,19 mp │nr. 2A, bl. E, et. 1, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │tronson I, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │130,19 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 111,35 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 460.280│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │130,19 mp │nr. 2A, bl. E, parter, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │tronson II, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │130,19 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 109,61 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 460.280│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │130,19 mp │nr. 2A, bl. E, et. I, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │tronson II, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │130,19 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 111,74 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 1.161.100│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │328,94 mp │nr. 2, bl. D, parter, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │tronson I, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │328,94 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 255,33 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 1.732.030│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │490,68 mp │nr. 2, bl. D, et. 1, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │490,68 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 391,65 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 261.787│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │73,90 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │parter, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │73,90 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 55,99 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 548.250│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │133,10 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │et. 2, ap. 1, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │133,10 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 105,50 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 588.519│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │140,10 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, et. │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │3, ap. 6, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri │140,10 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 113,07 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, str. Emil │ 183.201│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │89,14 mp │Gârleanu nr. 4, bl. F, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │subsol, sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri/arhiva │89,14 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 69,86 mp │ │ │
  ├────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
  │8.29.07 │6367015 - Comisia Naţională a │Sediu CNVM - spaţiu │Suprafaţă construită - │Bucureşti, Str. Foişorului │ 165.660│
  │ │Valorilor Mobiliare │administrativ cu │83,56 mp │nr. 2, bl. D, subsol, │ │
  │ │ │destinaţie de │Suprafaţă desfăşurată - │sectorul 3 │ │
  │ │ │birouri/arhiva │83,56 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţă utilă - 55,93 mp │ │ │
  └────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┘

  ---------