ORDIN nr. 1.263/654/2023privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.263 din 30 martie 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 654 din 17 februarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 31 martie 2023
  Având în vedere prevederile: – Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare; – art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 30 de lei.


  Articolul 2

  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat

  -----