RECTIFICARE nr. 420 din 8 iunie 2018referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 420/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 26 iulie 2018
    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018, se face următoarea rectificare:– la articolul unic, pct. 34 [cu referire la art. 19^3 alin. (6^2) teza a doua din norme], în loc de: „…, precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a chiriei,…“ se va citi: „…, precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a sumelor obținute din vânzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare,…“.
    -----